Niet doormodderen maar doorpakken: raad wil betere werkstructuur De Schelp

Foto: Reinoud Krijnen (Samen0164) heeft zich vóóraf al als raadslid aangemeld om zitting te nemen in de governance-werkgroep. Daarmee is hij het eerste oppositelid dat zich achter dit coalitie-initiatief schaart. De overige zes oppositiepartijen (LL, BSD, PvdA, D66, Punt en SP) boycotten deze werkgroep. (Tekst en foto’s: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Na het verhitte gemeenteraadsdebat over zwembad De Schelp blikt de Bergse gemeenteraad nu vooruit. Donderdagavond heeft een raadsmeerderheid besloten om een werkgroep in te stellen die aan de slag gaat om de ‘governance’ te verbeteren. Oftewel: de interne toezicht op het functioneren van het zwembad. Het blijkt echter een initiatief van voornamelijk coalitiepartijen; de oppositie neemt nadrukkelijk afstand van deze groep en vraagt zich af of het aan de gemeenteraad is om uitvoeringstaken -die bij de wethouders thuishoren- over te nemen.

In de groep nemen de raadsleden Rijnoud Krijnen (Samen0164), Paul Schut (GBWP), Dominique Hopmans (VVD) en John Voets (Steunpunt BoZ) deel. Zoals aangekondigd hebben de fracties van Lijst Linssen en de BSD de vergadering verlaten en niet meegestemd.

“We zitten met 33 raadsleden en 12 partijen met idealen. Maar hopelijk hebben we één ding gemeen. Het beste doen voor de gemeente”, aldus Dominique Hopmans (VVD). Maar wát is nu eigenlijk ‘het beste doen’, zo vraagt Hopmans zich af. “De zaal verlaten of op de tribune gaan zitten?” De keuze is: doormodderen of doorpakken, zegt hij. Niet meedoen is geen optie. “Als raad zijn we het hoogste orgaan en dragen we verantwoordelijkheid. Als we alleen wijzen naar de bestuurscultuur op plein 13, dan pakken we die verantwoordelijkheid niet.”

Verantwoordelijkheid nemen

“Vanavond zal blijken wie wil veranderen en wie bereid is verantwoordelijkheid te nemen over het eigen functioneren”, zo vat Hopmans samen. De governance-werkgroep gaat aan de slag in twee fasen. In fase één gaat de groep in overleg met een externe deskundige.

Niet wegstoppen in werkgroepjes

Andere fracties hebben geen behoefte aan de motie, voornamelijk de oppositiepartijen niet. “D66 is van mening, dat we niet elk probleem moeten wegstoppen in werkgroepjes”, zegt Ufuk Cuman. Dat is niet de manier om het beste te doen voor onze stad.” Daarom boycot D66 eveneens de werkgroep.

Een werkgroep kan alleen werken op basis van vertrouwen, en het vertrouwen in het zittende college is sinds het zwembad-debat verdwenen – constateert Joey van Aken (PvdA). “Als het college zó overtuigd is van zichzelf om te blijven zitten, dan moet het college ook zelf het probleem van De Schelp oplossen”, aldus Van Aken. Zijn fractie is eveneens tégen de werkgroep. “Maar we zijn hier toch vanavond aanwezig. We lopen niet weg.” Ook de SP heeft geen behoefte aan een werkgroep.”Het rapport van Proof geeft voldoende handvatten om de verbeteringen uit te voeren”, zegt Theo de Jong in een korte verklaring.

GroenLinks-voorman Peter van den Ouden heeft als voorzitter van een eerdere werkgroep, destijds ingesteld na het debacle van Bergse Haven en de Nedalco-aankoop, ervaring met dergelijke procedures. “We hebben vertrouwen in het college. Naar onze mening versterkt deze raadswerkgroep juist de werkwijze van het college. De werkgroep helpt de raad om positie in te nemen. Wij zien het als een goed hulpmiddel om te komen tot een betere governance.”

Uiteindelijk stemmen SP, PvdA, Punt en D66 tegen het voorstel om de raadswerkgroep op te richten. De fracties van GBWP, CDA, VVD, GroenLinks, Samen0164 stemmen vóór.