Nieuw bestemmingsplan voor herinrichting Geertruidapolder

BERGEN OP ZOOM – Het college van B&W komt met een nieuw bestemmingsplan ‘Carnavalsbouwplaatsen Geertruidapolder’ naar de gemeenteraad, zo heeft het college vandaag bekend gemaakt. De wijziging is nodig om de herontwikkeling van de bestaande bouwhallen, beker bekend als het Konterscherp, mogelijk te maken. De hallen zijn verouderd en maken plaats voor nieuwbouw. De gemeenteraad heeft eind vorig jaar al besloten voor deze herontwikkeling, waarmee een investering van zo'n 5 miljoen euro gemoeid is.

Het bedrijventerrein Geertruidapolder aan de Calandweg herbergt een groot aantal functies, waaronder de bouwplaatsen voor carnavalsclubs. "De huidige bouwplaatsen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd voor wat betreft veiligheid, ecologisch en ergonomisch gebruik", zo laat het college weten. Bovendien zijn deze zodanig versleten dat grondig renovatie of nieuwbouw noodzakelijk is. "Ook is er behoefte aan een meer efficiënte inrichting van de bouwplaatsen en een uitbreiding van het bouw- en oplslagvolume."

Woon-werkkavels

Daarnaast wil de gemeente, in lijn met het ontwikkelplan ScheldeVeste en het bestemmingsplan, een aantal zogeheten woon-werkkavels mogelijk maken. Het betreft percelen waarop een gecombineerde bedrijfs- en woonfunctie mogelijk is. Het gaat  om de kavels Hollandhaven-Calandweg, waarvoor eerder al een principebesluit is genomen.