Nieuw bestuur in beeld voor Veilig Honk

BERGEN OP ZOOM – Stichting Ondersteuning Veilig Honk (SOVH) krijgt een nieuw bestuur. Huidig voorzitter Piet van den Kieboom hangt zijn voorzittershamer aan de spreekwoortdelijke wilgen, omdat hij de bestuursfunctie niet langer kan combineren met zijn raadslidmaatschap. Dat heeft het bestuur van de stichting zondag laten weten. SOVH wordt financiëel volledig ondersteund door de gemeente Bergen op Zoom en drie buurgemeenten. Inmiddels hebben zich al zeven kandidaten gemeld als opvolger voor Van den Kieboom en voor enkele andere medebestuurders die ook hun termijn beëindigen. Daarmee zou de voortzetting van SOHV gegarandeerd zijn. Op 11 december zal het nieuwe bestuur gepresenteerd worden op de jaarlijkse Vrijwilligersvergadering van SOVH.

Veilig Honk zet zich in voor de verkeersveiligheid van schoolgaande fietsende kinderen. Zo beheert de stichting een adressenbestand van bewoners van huizen langs drukke fietsroutes, waar de jongeren terecht kunnen in geval van nood. Bijvoorbeeld met een kapotte fiets maar ook bij andere (verkeers)situaties bieden deze adressen een 'veilig honk'.
 
Berichten in de media

Het was al enige tijd bekend dat SOVH-bestuursleden gingen stoppen. Naast de voorzitter zal ook de waarnemend secretaris af treden door het aanvaarden van een nieuwe baan elders. De penningmeester heeft aan gegeven nog tot het eind van het schooljaar 2015-2016 aan te zullen blijven, mede om het nieuwe bestuur 'de weg te wijzen'. De bestuursoverdracht verliep aanvankelijk moeizaam. "Diverse pogingen om de de vacatures ingevuld te krijgen hadden tot vorige weekend geen succes", zo stelt het SOVH-bestuur in een gezamenlijke verklaring. "Maar door diverse berichten in de media, dat het bestaan van Veilig Honk hierdoor in gevaar kwam, heeft zich nu dus een zevental potentiële bestuurders gemeld." Namen worden echter (nog) niet genoemd. Wel wil de organisatie kwijt dat afgelopen zaterdag 'het huidige bestuur een goed gesprek gehad met deze kandidaten'.

Kennis en ervaring

Onder de gegadigden bestaat een ruime ervaring, kennis en expertise om Veilig Honk voor de toekomst veilig te stellen, laat SOVH weten. "In het nieuwe bestuur zal er sprake zijn van een gedegen ervaring op onderwijsgebied, gemeenten, bestuurlijk vlak, juridische  kennis en vrijwilligerswerk.
 
Geen belangenverstrengeling

Van den Kieboom werd 5 jaar geleden gevraagd door het toenmalige bestuur om orde op zaken te stellen. Deze tijdelijke waarneming van het voorzitterschap heeft uiteindelijk wat langer geduurd dan gepland.
Voor van den Kieboom, die tevens raadslid is voor de BSD, is diens politieke activiteit volgens SOVH een extra reden om te stoppen. Veilig Honk wordt namelijk volledig gesubsidieerd door een viertal gemeenten in West-Brabant, waaronder Bergen op Zoom. Het voorzitterschap van Veilig Honk is mede daarom moeilijk te combineren met het raadslidmaatschap, stelt de stichting. Zo zou de schijn van belangenverstrengeling kunnen ontstaan en 'daarvoor heeft de burgemeester recentelijk indringend aandacht gevraagd'.
 

Fotobijschrift: Aan borden met deze afbeelding is te zien welke adressen langs de fietsroutes een 'veilig honk' zijn.