Nieuw bestuur Samenloop voor Hoop

BERGEN OP ZOOM – De Bergse Samenloop voor Hoop evenementen lijken gered, nu er zich een nieuw bestuur heeft voorgesteld. De vorige organisatoren moesten door tijdgebrek stoppen en opvolging vinden bleef lang lastig. Dat is alsnog gelukt.

Samenloop voor Hoop haalt niet alleen geld op voor het KWF, het is vooral een wandelestafette met en voor iedereen die op de een of andere wijze met kanker te maken heeft of heeft gehad. Tijdens de wandelestafette zijn er muziekoptredens, is er een braderie, zijn er activiteiten voor kinderen en vinden verschillende ceremonies plaats, van herdenken tot vieren. Wegens het wegvallen van het vorige bestuur dreigde het event te verdwijnen. Dat gevaar lijkt nu geweken. Woensdagavond werd een nieuw bestuur voorgesteld aan de vrijwilligers en andere geïnteresseerden.

Ervaring

Drie nieuwe gezichten staan klaar om Samenloop voor Hoop op te pakken: Alice Potter Stolwerk, Maarten Velthoen en Toine van Steenpaal. Ze zijn bij elkaar gebracht door wethouder Arjan van der Weegen -die het evenement een zeer warm hart toedraagt- na een gesprek met Van Steenpaal. DIe meldde zich wel in te willen zetten voor dit bijzondere doel maar gaf aan het niet alleen te kunnen. De wethouder koppelde hem vervolgens aan Alice en Maarten. Gedrieën beschikken ze over de nodige bestuurlijke en organisatorische ervaring.

Samen oppakken

Het streven is vooralsnog om in ieder geval de eerdere successen te evenaren, dat wordt al als een hele kluif gezien. Het bestuur is voornemens veel te leren van de bestaande vrijwilligers en zal dus uitgebreid met hen in gesprek te gaan. Of dat op korte termijn al tot grote wijzigingen leidt wordt niet verwacht, liet Toine van Steenpaal weten. De organisatie kan overigens nog vrijwilligers gebruiken voor de volgende editie, die plaats gaat vinden op 30 juni en 1 juli 2018. Wie zich wil melden of meer wil weten kan dit doen via de Facebookpagina van het evenement.