Nieuw bestuur voor Stichting Verenigde Wijkcentra

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM – Het bestuur van SVW is afgetreden en er is inmiddels ook een nieuwe bestuursvorm gekozen, met een bestuurder en een raad van toezicht. In deze raad van toezicht zijn zowel de gemeente als WijZijn Traverse Groep vertegenwoordigd, aangevuld met een onafhankelijk accountant. Het personeel van SVW is vanochtend over deze veranderingen ingelicht, meldt de gemeente in een persbericht.

Eind vorig jaar werd bekend dat Stichting Verenigde Wijkcentra en WijZijn Traverse Groep willen gaan samenwerken om de gemeentelijke wijkcentra te transformeren. Het college heeft inmiddels de opdracht aan SVW voor het beheer van de wijkcentra voor 2017 en 2018 verstrekt. Om deze samenwerking te bespoedigen zijn SVW en WijZijn Traversegroep overeengekomen dat -op persoonlijke titel- de heer A. van Rijen bestuurder wordt  van SVW. Hij is tevens bestuurder van WijZijn Traverse Groep. Het bestuur van SVW was voornemens om per 1 januari 2017 af te treden.

Ook particuliere wijkhuizen betrekken

In het belang van wijkbewoners, gebruikers en personeel van de wijkcentra is de afgelopen twee maanden op een constructieve wijze samengewerkt aan de oplossing voor de wijkcentra, zo meldt de gemeente. Dit jaar zullen SVW en WijZijn Traverse Groep en overige betrokken partijen samen uitvoering geven aan de transformatie en invulling van de wijkcentra. De  verwachting is dat met de wijzigingen bij SVW de samenwerking en afstemming tussen de wijkcentra en de werkzaamheden van WijZijn Traverse Groep snel van de grond komen. Ook de particuliere wijkcentra zullen hierbij betrokken worden. Met de oplossing voor de wijkcentra is het college maximaal tegemoet gekomen aan de motie van de raad, de transformatieopgave in het sociale domein en de taakstelling.