Nieuw ontwerp Buitenhaven: verplaatsing containerterminal drie jaar vertraagd

De bestaande, tijdelijke containeroverslat aan de Vierlinghweg blijft mogelijk nog drie jaar in gebruik. De verplaatsing zal vermoedelijk pas in 2022 aan de orde zijn, zo laten wethouder Jacobs en ondernemer Van der Vorst weten. (Tekst: Han Verbeem, foto: KijkopBergenopZoom)

BERGEN OP ZOOM – De nieuwe MCT-containerterminal aan de buitenhaven zal door een tussentijdse aanpassing van het ontwerp mogelijk pas in 2022 gereed zijn; drie jaar later als gepland. De huidige, tijdelijke containeroverslag aan de Vierlinghweg blijft daarom ook langer in gebruik. Directeur Arn van der Vorst, van transportbedrijf Mepavex, maakte dat vandaag bekend. De gemeente heeft besloten het huurcontract aan de Vierlinghweg daarom te verlengen, aldus wethouder Barry Jacobs. De omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

De vertraging hangt samen met een nieuw, aangepast ontwerp voor de MCT-terminal dat Mepavex bij de gemeente heeft ingediend; daarin is méér ruimte voor de terminal voorzien. En dat is nodig door de groeiende economie; Mepavex wil een 'toekomstbestendige containerterminal'. Wethouder Jacobs benadrukt dat de capaciteitsvergroting extra werkgelegenheid en economische spinoff voor de gemeente en de regio oplevert. "We moeten deze kans benutten." 

Hogere kraan en inpassing dijk

Het aangepaste plan vergt extra investeringen van Mepavex. Zo is ondermeer een hogere kraan voorzien in het ontwerp en ook over de inpassing van de dijk in de buitenhaven is aangepast. De dijk is overigens eigendom van waterschap Brabantse Delta maar daarmee zijn goede afspraken gemaakt over het toekomstige beheer – zo benadrukt Van der Vorst; het gaat immers om een primaire waterkering. Het achterliggende Volkerak-Zoommeer dient als overloopgebied als er extreem hoogwater op de grote rivieren is. 

Nieuwe procedures

Met het indienen van het nieuwe ontwerp moet een aantal procedures weer opnieuw worden doorlopen. Zo zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden en dat duurt minimaal een jaar – zo verwacht wethouder Jacobs. Ook zal de Bergse gemeenteraad zich opnieuw moeten uitspreken. Daarna is nog zeker één tot anderhalf jaar nodig om de bouwwerkzaamheden af te ronden. Zowel gemeente als Mepavex houden rekening met een uitloop van maximaal drie jaar. "En daarmee is de verplaatsing van de terminal aan het einde van deze bestuursperiode een feit", aldus Jacobs.