Nieuw stembureau op het station, stemmen worden centraal geteld

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. In Bergen op Zoom zijn er ten opzichte van eerdere verkiezingen een aantal wijzigingen. Zo is het op 20 maart mogelijk om te stemmen op het NS-station, in de voormalige bloemenkiosk. Daarnaast doet de gemeente Bergen op Zoom mee met de landelijke pilot Centrale Stemopneming.

Het nieuwe stembureau op het NS-station is gevestigd in de voormalige bloemenkiosk aan het Stationsplein 2a in Bergen op Zoom. Het is, net als alle andere stembureaus, open van 7:30 uur tot 21:00 uur. Het is hierdoor voor scholieren en forenzen makkelijker om hun stem uit te brengen. Er is ook een eerder locatie weggevallen. Voorheen was er een stembureau in De Kastanje aan de Kastanjelaan maar nu niet meer.

Centrale Stemopneming

De verkiezingen in 2018 leidden in Bergen op Zoom tot een hertelling van de stemmen. Die verkiezingen zijn inmiddels geëvalueerd. De gemeente doet mee met de landelijke pilot Centrale Stemopneming. Het doel van het centraal tellen is dat er een betrouwbaarder telproces komt. Het tellen gebeurt door uitgeruste mensen op een locatie met betere voorzieningen. Bovendien wordt er op uniforme wijze geteld en is er toezicht. Er is minder tijdsdruk, stembureauleden worden minder belast en eventuele fouten kunnen direct worden verbeterd. Hierdoor wordt het telproces transparanter en is er minder risico op een hertelling.

Telling bijwonen

De telling is toegankelijk voor publiek en pers en vindt plaats op donderdag 21 maart 2019 vanaf 8:00 uur, in sporthal Gageldonk. Belangstellenden kunnen de telwerkzaamheden bekijken vanuit een afgezet vak. Het publiek kan niet meetellen. Er zijn tellers benoemd.

Uitslag

Op woensdagavond 20 maart na de sluiting van de stembureaus worden de uitgebrachte stemmen geteld op partijniveau. Daarna volgt de voorlopige uitslag, die aangeeft hoeveel stemmen partijen hebben gekregen. Pas een dag later worden de voorkeursstemmen geteld en de definitieve uitslag bekend gemaakt.