Nieuw winkelhart van Gageldonk-West heeft álles te bieden

(Ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Illustratie: Stadlander)

BERGEN OP ZOOM – Twee nieuwe supermarkten (Jumbo en de AK Markt), een gevarieerd winkelaanbod, duurzame appartementen voor verschillende doelgroepen, ruime parkeermogelijkheden, een nieuw wijkcentrum als Huis van de Wijk, een gezondheidscentrum, veel groen en volop ruimte om elkaar te ontmoeten. Dat alles heeft het nieuwe centrum van Gageldonk straks te bieden. Woensdag 10 juni ondertekenden Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom een overeenkomst om het nieuwe winkelcentrum mogelijk te maken.

Het nieuwe centrumhart belooft de kers op de taart te zijn voor de wijkvernieuwing van Gageldonk-West. Dit stadsdeel schakelt om van een typische naoorlogse stadswijk naar een hippe, levendige, duurzame en groene woonomgeving, met een uitstraling en aantrekkingskracht voorbij de grenzen van de wijk.

Nieuw winkelcentrum

Daarvoor staat er de komende jaren heel wat te gebeuren. Het oude winkelcentrum De Gentiaan gaat daarvoor in fasen tegen de vlakte. Dit voorjaar wordt het asbest verwijderd uit de eerste fase aan het Piusplein, zodat na de zomervakantie de fysieke sloop kan starten. In het voorjaar van 2021 verwachten Stadlander en Rialto te kunnen beginnen met de nieuwbouw. Tegelijkertijd kan dan ook gestart worden met de sloop van de tweede fase van De Gentiaan aan de Kastanjelaan.

Het nieuwe winkelcentrum komt centraal te liggen in het nieuwe wijkhart. Het eerste gebouw zal in ieder geval onderdak bieden aan twee supermarkten: Jumbo en AK Markt. De laatste supermarkt verhuist daarvoor van de tijdelijke voorziening aan de Kamperfoeliestraat naar de nieuwbouw. Aan de zuidzijde van het Piusplein komt een tweede gebouw met winkels en appartementen. Stadlander en Rialto zijn daarnaast in gesprek met ondernemers die zich willen vestigen in het nieuwe winkelcentrum.

Woningen

Het nieuwe hart van Gageldonk biedt ook een gevarieerd woningaanbod. Er komen zo’n 95 appartementen, voor verschillende doelgroepen. Zo’n 56 appartementen worden aangeboden in de sociale huursector. 24 appartementen zijn bedoeld voor de vrije huursector. Daarnaast worden er ook 15 koopappartementen gebouwd. De woningen zijn zeer energiezuinig en gasloos.

Openbare ruimte

Om het nieuwe centrum mogelijk te maken, verdwijnt het Piusplein als doorgaande straat. Het verkeer kan straks gebruikmaken van de nieuwe centrumring Kastanjelaan-Lorkstraat-Gentiaanstraat-Berkstraat. Voor de automobilist zijn er ruime parkeermogelijkheden, onder meer op het Piusplein en op het nieuwe parkeerterrein aan de Kastanjelaan.

In het centrumplan is veel aandacht voor groen. Zo komt er op het Piusplein veel ruimte voor groen. Het bestaande Piuspark zal in samenwerking met de bewoners een definitieve inrichting krijgen.

Huis van de Wijk

De komst van het nieuwe woon- en winkelcentrum drijft als vliegwiel ook een aantal andere initiatieven aan. Zo onderzoeken de gemeente Bergen op Zoom en Stadlander de mogelijkheid voor een Huis van de Wijk, als dé huiskamer voor Gageldonk. In het Huis van de Wijk komen wijkbewoners, initiatieven vanuit de wijk, sociale ondernemers en professionele organisaties samen. Ook de activiteiten die nu nog plaatsvinden in het wijkcentrum De Kastanje verhuizen dan naar het nieuwe Huis van de Wijk.

Het plan is om het Huis van de Wijk onder te brengen in het appartementengebouw Piushof. Hiervoor wordt een haalbaarheidsonderzoek opgestart. Daarbij wordt ook gekeken welke partijen zich willen aansluiten bij het Huis van de Wijk. Indien het college van Burgemeester en Wethouders instemt met de businesscase kan in 2021 begonnen worden met de realisatie van het nieuwe wijkcentrum.

Het gebouw Piushof krijgt in 2021 een opknapbeurt. Stadlander onderzoekt welke werkzaamheden er nodig zijn. De bewoners van Piushof worden hierbij betrokken via een klankbordgroep.

Gezondheidscentrum

Ook de leegstaande Heilig Hart Kerk krijgt een rol in het nieuwe centrum van Gageldonk. Er zijn plannen om hierin een gezondheidscentrum onder te brengen. Het gaat dan om twee huisartspraktijken, een apotheek, fysiotherapeut, prikpost en diverse andere zorgondernemers. De plannen worden nu verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat begin 2021 gestart kan worden met de verbouwing, zodat het gezondheidscentrum eind 2021 de deuren kan openen.

Kastanjelaan 65

Tot slot is ook de locatie Kastanjelaan 65 betrokken bij het nieuwe centrum van Gageldonk. Hier is nu een Action gevestigd. Eigenaar Ahmet Akalin, gemeente Bergen op Zoom en Stadlander zijn met elkaar in overleg over het behoud van de Action.

Informatie voor de wijk

  • Alle plannen worden toegelicht in een speciale uitgave van de WIJkrant, die medio juni zal verschijnen. Deze wordt niet alleen in Gageldonk-West verspreid, maar ook in het oostelijk deel van Gageldonk. Alle ontwikkelingen zullen immers een grote aantrekkingskracht hebben.
  • Daarnaast vindt er op woensdag 24 juni om 19.00 uur een informatieavond plaats in het WIJkpunt. Aanmelden voor deze avond is verplicht en kan via www.stadlander.nl/aanmelden of door te bellen naar telefoonnummer 088 562 6000.