Nieuwe 150kV-hoogspanningskabel tussen Woensdrecht en Bergen op Zoom in gebruik

BERGEN OP ZOOM – Het ondergrondse 150kV hoogspanningsnet in de regio Bergen op Zoom is vernieuwd en eind december 2016 in gebruik genomen door TenneT. Door een nauwe samenwerking tussen de gemeente Bergen op Zoom en TenneT is het gelukt om dit project binnen een jaar te realiseren. De komende twee maanden wordt de tijdelijke verbinding die nodig was om tijdens de werkzaamheden de regio van stroom te blijven voorzien verwijderd. Daarbij zal op sommige plaatsen beperkte verkeershinder zijn. Eind februari is de verwachting dat alle werkzaamheden afgerond zijn.

Om te voorkomen dat er in de toekomst nieuwe storingen ontstaan, moest het ondergrondse 150kV hoogspanningsnet in de regio Bergen op Zoom worden vernieuwd. De oude verbinding was 40 jaar oud en aan vervanging toe. De oude hoogspanningskabels zijn op het bestaande tracé vervangen door nieuwe, deels over een nieuw tracé. Om dit mogelijk te maken is er in eerste instantie een tijdelijke ondergrondse verbinding aangelegd om Bergen op Zoom van stroom te blijven voorzien. 

Goede samenwerking

Door een intensieve samenwerking tussen de gemeente Bergen op Zoom, TenneT en andere betrokkenen is het gelukt om deze verbinding in een jaar tijd te vervangen en in gebruik te nemen. Daarnaast legt TenneT op de locatie van de tijdelijke verbinding een fietspad aan, zodat een ‘rondje Binnenschelde’ gemaakt kan worden. De gemeente levert hiervoor het materiaal. Op deze manier wordt werk met werk gemaakt.