Nieuwe aanpak van zorgvragen in Gageldonk en Warande

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM – Een wijk waar we ons thuis voelen en we onszelf mogen zijn. Waar het fijn en gezond wonen is. Dat willen we allemaal. Meestal gaat het vanzelf, soms met wat hulp. De zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk geven een extra steuntje in de rug als het nodig is.

In de Bergse wijken Gageldonk en Warande bieden WijZijn Traverse Groep, GGZ WNB, SDW, TWB Thuiszorg met Aandacht, Stichting Samen Werken, Huisartsen Zorggroep West-Brabant, Woningcoöperatie Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom zorg en ondersteuning aan alle bewoners. Ze doen dat zonder zich te laten beperken door de systemen, financiën en regels van hun eigen organisatie. Centraal staat wat iemand zelf kan en wat diegene nodig heeft om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving. Betrokken professionals zetten onafhankelijk en naar eigen inzicht precies die expertise in die nodig is.

Proeftuin Brabantse Wal

Deze nieuwe manier van werken noemen we Proeftuin Brabantse Wal. De naam zegt wat over het gebied waarin we op deze manier aan de slag willen en over het leerproces dat we samen met de bewoner doormaken: we passen onze werkwijze steeds aan om persoonlijk, snel en op maat te kunnen helpen met hulpvragen.

Samen aan de slag

Met het ondertekenen van een intentieverklaring laten de deelnemende organisaties zien dat ze in de Brabantse Wal aan de slag gaan met een geheel nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning aan bewoners. Gestart wordt in de Bergse wijken Gageldonk en Warande. Daar investeert men sinds een aantal jaar flink in nieuwbouw. Nu wordt dus ook ingezet op verbetering van de kwaliteit van zorg en welzijn. Door anders te denken, doen en organiseren krijgen de bewoners het meer voor het zeggen. Dit officiële moment vond plaats op vrijdag 21 juni.

Foto: WijZijn Traverse Groep