Nieuwe bewegwijzering naar en in de binnenstad

BERGEN OP ZOOM – De wijze waarop wegwijzers bezoekers naar de binnenstad en de diverse (toeristische) bestemmingen daar leiden, was aan een update toe. De uitstraling was verouderd en hier en daar klopte niet alle informatie nog. Daarom heeft de gemeente Bergen op Zoom besloten dit opnieuw vorm te geven.

De nieuwe bewegwijzering is tot stand gekomen in samenspraak met gemeentelijk initiatief Brede Aanpak Binnenstad, waar ook het Binnenstadslab onder valt, en een aantal andere belanghebbende partijen. Er is zowel naar het aangeven van bestemmingen als de uitstraling gekeken.

Bezoekers worden vanaf de belangrijke vertreklocaties (parkeerpleinen, garages en het station) op een duidelijke en verwelkomende wijze verwezen naar het historische centrum en de belangrijke locaties. Daarbij ligt de focus op toeristische bestemmingen.

Onderzoek

Dat dit beter moest bleek tijdens een onderzoek in 2016, waarbij bezoekers uit de doelgroep hun weg moesten zien te vinden naar en in de binnenstad. Daarbij bleek dat deelnemers de bewegwijzering echt een knelpunt vonden, een conclusie die ook aan het licht was gekomen bij een analyse van Vereniging Binnenstad. Deze maand nog, op 11 december, wordt begonnen met het vervangen van de eerste vijf wegwijzers. In het nieuwe jaar volgen de overige exemplaren.