Nieuwe bezwaren tegen De Zeeland van Vereniging Binnenstad

BERGEN OP ZOOM – De Vereniging Binnenstad heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het aanbrengen van verdiepingsvloeren in het gebouw naast de nieuwe Praxis bij De Zeeland. Door deze vloeren komt er 1.300 vierkante verkoopoppervlakte bij en wordt het maximum dat in het bestemmingsplan is gesteld flink overschreden, aldus de vereniging.

Het bezwaarschrift stelt bovendien dat er nóg eens 455 vierkante meter extra wordt gebouwd die niet voorzien waren, aldus een persbericht van Vereniging Binnenstad. Het bestemmingsplan uit 2012 laat namelijk maximaal 15.100 vierkante meter toe. Dit maximum wordt nu met ruim 1.700 vierkante meter overschreden.

Meerdere bezwaren

Het blijft niet bij deze kritiekpunten. Er loopt nog een bezwaar tegen de vestiging van een versmarkt die ook niet in het bestemmingsplan was voorzien. Daarnaast zouden de 1.100 vierkante meter van restaurant De Watertuin en de 900 vierkante meter van het restaurant in de bowling ruim  het gestelde maximum overschrijden. Dit had volgens Vereniging Binnenstad in totaal maximaal 350 vierkante meter mogen zijn.

Centrum en ondernemers onder druk

Namens de vereniging meldt secretaris Flip Aertssen zeer bezorgd te zijn over de effecten van deze uitbreidingen van het aantal vierkante meter winkel-en horeca oppervlak; "Met name de effecten op de binnenstad, maar ook op andere delen van de stad zullen niet gering zijn. Het lijkt er op dat De Zeeland steeds maar uitgebreid wordt boven de eerder gestelde en gepubliceerde maximumgrenzen. Dit zal er toe leiden dat de leefbaarheid van onder andere de binnenstad verder onder druk komt te staan en dat ondernemers die geconfronteerd worden met dit soort onverwachte ontwikkelingen in De Zeeland, grote risico’s gaan lopen."

Tevens stelt Aertssen dat de uitbreidingen in strijd zijn met de zowel door gemeente als raad gedane vaststellingen dat er al te veel winkeloppervlak is in Bergen op Zoom. Het inmiddels aangenomen beleid moet er juist op gericht zijn om te komen tot een vermindering daarvan. Hiervoor is onder meer de detailhandelstructuurvisie opgesteld. In een brief aan het college heeft de Vereniging Binnenstad opheldering gevraagd over hoe dit alles heeft kunnen gebeuren.

Afbeelding: situatieschets uit bezwaarschrift Vereniging Binnenstad