Nieuwe coalitie een feit: GBWP, VVD, CDA en GL tekenen akkoord

Tekst en foto: Han Verbeem

BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen op Zoom heeft een nieuwe coalitie. Vijftig dagen na de verkiezingen hebben GBWP, VVD, CDA en GroenLinks het akkoord getekend. De wethouders zijn: Arjan van der Weegen en Patrick van der Velden (beiden GBWP), Barry Jacobs (VVD), Annette Stinenbosch (CDA) en Andrew Harijgens (GroenLinks). De nieuwe bewindslieden moeten nog wel benoemd worden door de gemeenteraad: dat is donderdag 17 mei. Twee dagen eerder is in de raadszaal nog een breed politiek debat over het coalitieakkoord 'Brug naar de toekomst'.

Het nieuwe akkoord is vooral een akkoord op hoofdlijnen: verbindend, eerlijk, vooruitstrevend. "Een uitgestoken hand, een uitnodiging om een brug te slaan naar de toekomst van Bergen op Zoom", zo sprak formateur Ad Verbogt bij de ondertekening van de coalitieovereenkomst. Werken aan de toekomst betekent aan één kant: een sociale maatschappij waarbij mensen de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is, vooral maatwerk. Tegelijk zijn alle handen aan de kar nodig om de arbeidstekorten op te vangen. De economie draait op volle toeren en de 'mismatch' op de arbeidsmarkt wordt krachtig aangepakt, bijvoorbeeld door omscholing: aan de ene kant is er een schreeuwend tekort aan (vak)personeel in sectoren als techniek en logistiek, terwijl er volop mensen thuis zitten met een uitkering. Dat moet en kan anders, vindt de nieuwe coalitie. En wie werkloos is, kan erop rekenen dat er méér dan voorheen een beroep gedaan zal worden om een tegenprestatie te leveren. Dat zal met 'lichte dwang' gaan, kondigt Barry Jacobs aan.

Terugdringen schuldenlast

Ook financiëel zijn er forse opgaves. Annette Stinenbosch heeft als wethouder de financiële portefeuille toebedeeld gekregen, en zij heeft de taak om de komende jaren de gemeentelijke schuldenlast terug te brengen tot 90% van het inkomen – feitelijk de norm die de VNG aan gemeenten stelt. Tegelijk zijn er beloftes aan de bewoners: ook deze bestuursperiode zullen de gemeentelijke lasten niet verder stijgen dan het inflatiepeil. Sterker nog: indien mogelijk wordt zelfs aangestuurd op lastenverláging. En: het kwijtscheldingsbeleid voor de minima blijft overeind. Schuldenafbouw met de ene hand, en lastenverlaging met de andere… het zal veel creativiteit van het nieuwe college vragen om zowel de spreekwoordelijke kool als de geit te kunnen sparen.

Samenstelling college en portefeuilleverdeling

Het college van Burgemeester en Wethouders kent de volgende portefeuilleverdeling:

Burgemeester Frank Petter

  • Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Lobby en Representatie.

Arjan van der Weegen (GBWP)

  • Wethouder Economie en Vrijetijd

Patrick van der Velden (GBWP)

  • Wethouder Stad, Dorp en Groen

Barry Jacobs (VVD)

  • Wethouder Sociaal en RO

Annette Stinenbosch (CDA)

  • Wethouder Financiën en Bedrijfsvoering

Andrew Harijgens (GroenLinks)