Nieuwe editie Applaus gelanceerd

BERGEN OP ZOOM – Een dezer dagen ligt op heel veel plekken in Bergen op Zoom de nieuwe editie van het magazine Applaus op leestafels, toonbanken, balies en dergelijke. Het geeft een mooie weergave van wat er in de gemeente aan culturele en maatschappelijke instellingen zijn. Maar daar blijft het niet bij. Je leest het nodige over allerlei tot de verbeelding sprekende activiteiten en er is tevens een belangrijke onderliggende boodschap: Samenwerken loont!

Donderdagmiddag werd niet alleen het programma van Open 2018 gepresenteerd in de Blokstallen 3. Het was tevens het moment dat het eerste exemplaar van de nieuwe editie van Applaus werd overhandigd. Het wordt in een oplage van 5000 exemplaren verspreid over de stad.

Namens de gemeente nam Andries Boer het eerste exemplaar in ontvangst van Mathijs Mertens van Zinc. Events & Leisure, een onderdeel van het Zoomvliet College. De studenten hebben het magazine grotendeels zelf gemaakt, met wat hulp van ervaren professionals. In het blad een breed overzicht, van activiteiten buiten tot het grote CKB aanbod, en van wat het Leger des Heils zoal doet tot de culturele aspiraties van RSG 't Rijks. Conrector Dominique Widdershoven was daarom ook aanwezig en gaf aan de onderlinge samenwerking met een flink aantal organisaties van grote wederzijdse waarde te vinden.

Verbinden en samen meer bereiken

Dat moet in het magazine ook tot uiting komen namelijk, legde Boer uit namens de gemeente. Er is onder de naam CANVAS een netwerkorganisatie in het leven geroepen die een verbinding maakt tussen de drie O's; onderwijs, overheid en ondernemers, aangevuld met instellingen op het gebied van cultuur en media. Het leidt tot de nodige kruisbestuivingen die veel meer mogelijk maken dan wat een individuele organisatie voor elkaar krijgt, ook regionaal. Hij stelde tevreden vast dat er op vlak al veel bereikt is, waarvan het nieuwe magazine maar ook het belevingsfestival Open 2018 van 10 en 11 maart mooie voorbeelden zijn.