Nieuwe kunstgrasvelden nog niet opgeleverd

BERGEN OP ZOOM – De geleverde rubberkorrels voor de nieuwe kunstgrasvelden op sportpark Meilust in Bergen op Zoom en op De Beek in Halsteren, voldoen waarschijnlijk niet aan de eisen die de gemeente hieraan stelde. Deze velden zijn daarom nog niet opgeleverd.

Het kunstgrasveld op sportpark Meilust is al ingestrooid. Op sportpark De Beek is dit nog niet gebeurd. En zo ver komt het waarschijnlijk ook niet want het gebruikte rubbergranulaat voldoet niet aan de eisen, is uit tests gebleken. De leverancier heeft certificaten geleverd waaruit blijkt dat het granulaat zou voldoen. Toch liet de gemeente de korrels testen en daarbij bleek dat deze de maximaal toegelaten norm voor PAK-18 overschrijden. PAK-18 is een verzamelterm voor stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, maar niet kankerverwekkend. PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen.

Eigen normering

De gemeente hanteert de eis van maximaal 75mg/kg en daar ging het geleverde materiaal net overheen. Overigens is de wettelijke grens van 1000 mg/kg maar Bergen op Zoom kiest er voor een veel lagere norm aan te houden. Er is veel te doen over de mogelijke kankerverwekkende eigenschappen van deze korrels, veroorzaakt door de zogenaamde PAK-8. Ook op deze stoffen is het rubbergranulaat onderzocht. De gemeten waarde is 10,3 mg/kg en dat bleef wel onder de norm van het bestek, van 20 mg/kg. De wettelijke grens hiervoor is 100mg/kg.

Tweede onderzoek

Omdat er niet is voldaan aan de bestekseis aanvaardt de gemeente de oplevering vooralsnog niet. Er komt een tweede onderzoek naar de waarden van het materiaal. De GGD geeft aan dat het veilig is om op het kunstgrasveld te spelen met deze geringe overschrijding maar het college wacht toch de resultaten van die nieuwe tests af. Als blijkt dat die meetwaarden te hoog blijven, hoe miniem ook, moet de aannemer het rubbergranulaat vervangen door rubbergranulaat dat wel voldoet aan de eisen. Het is nog niet bekend of en zo ja hoeveel vertraging de oplevering van de kunstgrasvelden oploopt.

Stockfoto: Pixabay/Joachim von Kienitz