Nieuwe regels voor uitstallingen winkels

BERGEN OP ZOOM – De laatste jaren ontstond in winkelstraten weer een wildgroei aan uitstallingen, terwijl daarvoor er juist nogal streng op werd gecontroleerd. De gemeente komt nu met nieuwe regels, die voor meer duidelijkheid en minder administratieve lasten moeten zorgen bij ondernemers.

Er staat soms van alles buiten voor winkelpuien, variërend van grote borden met reclame tot assortiment en bijvoorbeeld plantenbakken. Daar ergeren bezoekers van de stad zich soms behoorlijk aan en het kan vooral behoorlijk lastig zijn voor slechtzienden, mensen in rolstoelen, scootmobielen of passanten met rollators dan wel kinderwagens . Dat moest opnieuw aan banden worden gelegd, vond de gemeente. Daarom presenteerde het college woensdagmorgen een nieuwe aanpak.

Duidelijke regels

Het beleid is voortaan even eenvoudig als helder, aldus B en W. Wethouder Annette Stinenbosch legde uit dat ondernemers vanaf nu niet meer voor iedere winkeluitstalling een vergunning dienen aan te vragen. Er zijn hele duidelijke regels waar iedereen zich aan dient te houden. Wat er ook naar buiten komt, het mag niet verder dan 80 centimeter van de gevel komen en maximaal anderhalve meter hoog zijn. Tot die eenduidige richtlijnen is gekomen in overleg met Sterck en de Stichting WéViGé, die opkomt voor de belangen van mensen met beperkingen.

Ondernemers hoeven dus geen vergunningen meer aan te vragen als ze een uitstalling weg willen zetten. Ze dienen zich alleen wél nauwkeurig aan die nieuwe spelregels te houden en daarop gaat actief gehandhaafd worden, aldus de wethouder.