Nieuwe scheuren in Focusakkoord: Steunpunt BoZ stapt uit brede coalitie

(Redactie: Han Verbeem. Illustratie: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – Het nieuwe raadsbrede Focusakkoord vertoont nieuwe barsten. Nadat er eerder al gemor ontstond over de Auvergnepolder en de positie van beoogd procesbegeleider Van der Weegen, maakt maandag de éénmansfractie Steunpunt Bergen op Zoom bekend uit de samenwerking te stappen. De opgegeven reden: Steunpunt BoZ wil een meer realistische begrotingspolitiek en extra bezuinigen op de niet-wettelijke taken van de gemeente.

Op 19 mei plaatste raadslid John Voets nog “vol enthousiasme” zijn handtekening onder het akkoord, waarbij de raad de handen inéén sloot om enerzijds de schuldenlast terug te dringen en tegelijk de bestuurlijke kwaliteit te verbeteren. “Wat we in dit akkoord niet lezen is: hoe gaat Bergen op Zoom dit aanpakken”, zo beseft de fractie van Steunpunt BoZ zich inmiddels. Want wil Bergen op Zoom uit de schun komen, dan zou een jaarlijkse bezuiniging van 15 miljoen euro nodig zijn om het hoofd boven water te kunnen houden.

Raadsvergadering 7 juli beslissend

“Als we deze informatie naast het Focusakkoord leggen, het 1e Concernbericht en de Kaderbrief (meerjarenperspectief), dan ziet Steunpunt Bergen op Zoom erin terug dat we het bezuinigingsdoel van €15 miljoen bij lange na niet halen.” De raadsvergadering van 7 juli is beslissend voor de komende twee jaar, zo stellen Voets en zijn fractieondersteuners. Daarom zal Steunpunt BoZ vermoedelijk tégen het Concernbericht en de Kaderbrief stemmen “en daarmee voorkomen dat de rekening direct aan onze inwoners gepresenteerd gaat worden.”

In de etalage

Om de bezuinigingen wel te kunnen bereiken, wil Steunpunt BoZ ondermeer het Suikerlab verkopen en de Citymarketing nóg verder terugdringen. Ook worden, als het aan de fractie ligt, de subsidies aan Gebouw-T de komende periode afgebouwd tot nul en komen zwembad De Schelp en theater De Maagd in de etalage te staan.

Afstand van Auvergnepolder-manifest

Opmerkelijk genoeg neemt Steunpunt BoZ tevens afstand van het onlangs door deze fractie ondertekende Manifest Auvergnepolder. De partij is inmiddels tégen “de huidige opzet van grootschalige bebouwing”, maar – zo benadrukken Voets en zijn ondersteuners: “Indien er lichte bedrijvigheid in Auvergnepolder-Zuid zou aandienen, welke gericht zou zijn op biobased economy, agrofood en andere duurzame initiatieven, dan zou er in de toekomst over gesproken kunnen worden. Dit alleen in het belang van de positie van de gemeente Bergen op Zoom.”