Nieuwe standplaats en vastgoedregeling woonwagens

BERGEN OP ZOOM – Vorig jaar ontving de gemeente een flink aantal woonwagenbewoners op het stadskantoor om ze bij te praten over nieuw beleid. Vanaf dit jaar zijn er inschrijfgelden en een nieuw puntensysteem voor de wachtlijst voor een standplaats. Tevens is er nu de mogelijkheid om van de gemeente de grond voor standplaatsen te kopen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Er is op 1 januari een nieuw en volgens het college eerlijker puntensysteem ingegaan voor de wachtlijst om een standplaats te krijgen voor een woonwagen. Er wordt vanaf nu ook jaarlijks 17,50 euro gevraagd om op die lijst te staan. Wie al inwoner is van de gemeente krijgt bij voorbaat meer punten dan mensen van elders. Voor mantelzorgers, iets wat in de woonwagengemeenschappen bovengemiddeld veel voorkomt, gelden speciale regels en komt een aparte lijst.

Grond kopen

Verder is het voortaan, onder voorwaarden, mogelijk voor particulieren om standplaatsen te kopen van de gemeente. Volgens wethouder Barry Jacobs wordt daar niet anders mee omgegaan dan met de verkoop van grond voor andere doeleinden. Wanneer iemands aangeeft geïnteresseerd te zijn in aanschaf, volgt een taxatie en een prijs per vierkante meter conform de grondprijzen die de gemeente algemeen hanteert. Die kan afhangen van de betreffende locatie, er is dus geen vast bedrag voor.

Wie het totaalbedrag niet ineens kan betalen kan verzoeken om een huurkoopregeling. Natuurlijk blijft de bestaande regeling eveneens intact, verzekert de wethouder. Er hoeft dus geen grond gekocht te worden door mensen die al ergens wonen of willen gaan wonen, er is alleen voortaan die optie.