Nieuwe verdeling portefeuilles Bergse wethouders en burgemeester

BERGEN OP ZOOM – In oktober kondigden GBWP, VVD en D66 aan afscheid te willen nemen van Ton Linssen als collega binnen het college. De raad ging daar na een tumultueuze extra raadsverdagering mee akkoord. Er moest dus een nieuwe verdeling van de portefeuilles komen. Die is er vanaf vandaag.

Alle portefeuillehouders, dus ook burgemeester Frank Petter, krijgen meer onderdelen onder hun verantwoording. Zo krijgt de burgemeester er de onderdelen Handhaving en Burgerzaken bij en is hij projectbestuurder voor de Takendiscussie en de Toekomstvisie.

Wethouder Arjan van der Weegen behoudt Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Sport en Cultuur en krijgt er de onderdelen Toerisme, Recreatie en Erfgoed bij. Financiën en Grondzaken blijven in de portefeuille van wethouder Ad Coppens. Hij krijgt echter extra onderdelen als Economie en Vastgoed.

Wethouder Yvonne Kammeijer krijgt naast de bestaande onderdelen Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs, tevens Burgerparticipatie, Vervoer, Afval en Verkeer onder haar hoede. In de portefeuille van Patrick van der Velden wijzigt ook het een en ander. Openbare Ruimte blijft er onderdeel van uitmaken en de onderdelen Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ontwikkeling komen erbij. Daarnaast wordt Van der Velden programmabestuurder voor de binnenstad.

De gemeente zal de exacte uitsplitsing van portefeuilles zo snel mogelijk op de gemeentelijke website publiceren. Er is voor gekozen deze herverdeling per direct in te laten gaan. Tijdens de Begrotingsbehandeling van 5 en 12 november zal er reeds gewerkt worden volgens deze nieuwe portefeuilleverdeling.