Nieuwe wijk Bergs Licht door veel omwonenden verwelkomd

BERGEN OP ZOOM – Op dinsdag 25 november mochten omwonenden van de nieuw te ontwikkelen wijk Bergs Licht, aan de rand van het Havenkwartier, alvast komen kennismaken met de plannen. De meeste buurtgenoten zijn erg blij met wat er komt. Alleen aan de Zuidzijde Haven is niet iedereen even gelukkig met wat hen te wachten staat.

Tussen de Kabelstraat, Van Konijnenburgweg en Fabriekstraat ligt het oude PNEM terrein. Daar en op het eveneens braakliggende stuk achter de oude melkfabriek komt een nieuw wijkje met de projectnaam Bergs Licht. Aan de Fabrieksstraat verrijzen nieuwe eensgezinswoningen, een zogeheten directeurswoning in jaren '30 stijl, een apartementencomplex en op een tweetal hoeken boven- en benedenwoningen. Tussen de Fabrieksstraat en de Kabelstraat komt bovendien een hof met levensloopwoningen. Dat is tijdens een inloopavond aan omwonenden verteld en getoond met situatieschetsen en ontwerpen.

Verwachting is eind van 2016 te beginnen met bouwen

In de Fabrieksstraat en Bruinevisstraat zijn bewoners erg blij met het nieuws. Het wordt gezien als een flinke opwaardering van de buurt én er wordt werk gemaakt van de bestrating alsmede het riool- en afwateringsstelsel. Geen overbodige luxe, vinden de buurtgenoten, gezien de verzakkingen in wegen en gaten langs goten en bij waterkolken. Bovendien wordt de grond achter de Melkfabriek gesaneerd, wat op het voormalige PNEM terrein al was gebeurd. In het eerste kwartaal van 2016 wil men beginnen met de verkoop van dit project. Als dat naar verwachting gaat moet eind van het jaar ongeveer 70 procent verkocht zijn en kan de bouw beginnen. Dat betekent, gezien de hoogteverschillen op het terrein, dat de bewoners van de Zuidzijde Haven hun vrije uitzicht daar kwijt gaan raken en vanaf hun begane grond straks tegen enkele meters hoge muren aankijken. Om die reden werden daar de plannen door sommigen met minder gejuich ontvangen.

Bron bij redactie bekend