Nieuwjaarsboodschap burgemeester Frank Petter

BERGEN OP ZOOM – Burgemeester Frank Petter gaat in zijn nieuwjaarsboodschap in op drie crisissituaties waarmee de gemeente Bergen op Zoom te maken heeft: de coronacrisis, de politiek-bestuurlijke crisis en de financiële crisis. Hier volgt onverkort zijn boodschap.

Graag richt ik me tot de inwoners, ondernemers en verenigingen in onze gemeente.

Beste mensen,

2020 was een intensief en donker jaar! Het jaar werd gekenmerkt door onzekerheid, angst en verdriet. En het coronaspook loopt met zijn smerige voeten nog steeds door de levens en relaties van velen van ons. Het is onverschillig en wreed.

Persoonlijk zag ik in het ziekenhuis en in de verpleeg- en verzorgingscentra van Tante Louise wat de impact was en is op patiënten en cliënten, maar ook op de mensen die om hen heen staan. De impact op medisch personeel en verzorgenden. En in de stroomgeulen van dit drama de ondernemingen en verenigingen die kopje onder dreigen te gaan.  Veel mensen zien geen perspectief, veel mensen zitten vaak letterlijk opgesloten en zijn eenzaam. Een kleine groep schiet in uitersten, is radicaal in uitingen en heeft het oordeel al klaar. Zij dreigen alles te overstemmen en maken de wanhoop van de zoekers en vragers alleen maar groter. Tegen die laatste groep – de zoekers en de mensen die met vragen zitten – wil ik zeggen: u bent niet alleen. We zien u en we horen u.

Het komend jaar hoop ik dat we met elkaar een moment zullen hebben om te gedenken. Te gedenken hen die wij verloren hebben, maar ook te bedanken al die mensen die in de voorste linie gestaan hebben.

Intussen heeft Bergen op Zoom niet alleen te maken met een coronacrisis, maar ook met een politiek-bestuurlijke en financiële crisis. Terwijl het levensbedreigend stormt, moeten we ook nog het dak van ons gemeenschappelijke huis repareren. De raad heeft gekozen voor een proces van bestuurlijke vernieuwing vanuit het diepe besef dat wij deze crisis –net als de coronacrisis- alleen het  hoofd kunnen bieden als wij schouder aan schouder gaan staan. Niet alleen als college en raad –samen met de ambtelijke organisatie-, maar juist ook als gemeentebestuur en medewerkers met de inwoners, ondernemers en verenigingen van Bergen  op Zoom. Ik wil al diegenen die hun betrokkenheid getoond hebben tijdens de beeldvormende avonden en die hun hand hebben uitgestoken naar het gemeentebestuur, bedanken voor hun betrokkenheid. Een aantal van hen heb ik gesproken en dat geeft moed en perspectief. Uiteindelijk zullen we de vraag moeten beantwoorden: wat voor gemeente willen we zijn? We gaan daar met elkaar de eerste helft van komend jaar een antwoord op vinden.

Maar ten diepste weet ik al wat voor gemeente wij zijn. Wij zijn een gemeenschap die inventief en creatief is. Een veerkrachtige gemeenschap die hardnekkig weet vol te houden. Waar mensen naar elkaar omzien. Waar mensen met elkaar iets tot stand weten te brengen. Dan denk ik aan de grote dingen zoals het krachtige en betekenisvolle verenigingsleven in Bergen, Halsteren en Lepelstraat, maar ook aan de “kleine dingen” zoals de familie Verheezen die omziet naar de buren in fort Zeekant, of Monique Michael die mondkapjes maakt voor het goede doel. Overal wordt de verbinding gemaakt. Laten we dat blijven doen.

Blijf omzien naar elkaar, blijf meedenken en meewerken en laten we volhouden! Dan komen we er weer bovenop.  

Namens het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie wens ik u een gezond en gelukkig nieuw jaar.

Frank Petter, Burgemeester van Bergen op Zoom

Foto: Gijs Proost Fotografie ©