Vrijdag 24 juni 2016

Comité Super in Noordgeest blij met status quo

OBSERVATIE

“De democratie heeft gewonnen!” Zo staat er in dikke chocoladeletters boven het persbericht van het comité Super in Noordgeest. Ze streden voor het behoud van ‘hun’ Dirk. Saillant detail: de supermarkt was helemaal niet voornemens weg te gaan en hoefde dat ook niet van de gemeente.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

De detailhandel staat onder druk, ook in Bergen op Zoom. Leegstand is niet iets dat alleen binnensteden treft, ook winkelcentra in andere wijken en kernen hebben daar last van. Om inzichtelijk te krijgen hoe Bergen op Zoom er voor staat heeft de gemeente in 2015 een onderzoeksbureau ingeschakeld. Dat kwam met een rapport over de gang van zaken en met de nodige aanbevelingen. Eén van de bevindingen betrof de verhoudingsgewijs kleinere aantallen m2 winkeloppervlakte van de voorzieningen in Noordgeest en Meilust. Het advies was om daar op termijn een andere invulling voor te vinden. Toen dat eenmaal bekend werd waren de rapen gaar in Noordgeest.

Vreemd verhaal

Een aantal buurtbewoners verenigde zich in een comité dat er van overtuigd was dat de Dirk supermarkt weg moest. Ze baseerden zich op zinsneden in de opgestelde detailhandelsstructuurvisie. Signalen vanuit de gemeente dat deze winkel helemaal niet weg hoeft werden niet gehoord. Het werd pas écht bijzonder toen een woordvoerder van het comité beweerde dat dat de supermarktketen hem niet te woord wilde staan. Het hoofdkantoor meldde aan KijkopBergenopZoom.nl dat er juist uitgebreid contact was geweest met meneer Lucas Jansen, die zei het comité te vertegenwoordigen. In een telefoongesprek had de directeur van de Detailresult groep gemeld dat de Dirk geenszins plannen heeft om te vertrekken. De winkel loopt namelijk prima. Vreemd genoeg werd dat gesprek verzwegen, ook toen dezelfde Jansen namens het comité de ingezamelde handtekeningen overhandigde aan de wethouder. Sterker nog, zelfs daar werd beweerd dat Dirk niet wilde reageren.

Democratie of marktwerking?

Dankzij de commotie zijn een aantal passages in de detailhandelsstructuurvisie wel aangepast. Volgens het comité omdat Noordgeest niet langer wordt ‘bedreigd’. Volgens uitlatingen van de wethouder, eerder deze week tijdens de wekelijkse persconferentie, omdat het College van B&W het vooral af laat hangen van ontwikkelingen in de markt. Oftewel, zo lang een bedrijf als Dirk goed loopt hoeft het er niet weg.

Mocht dat ooit anders worden en het pand leegkomen, dan is de kans niet groot dat er zich een nieuwe super vestigt. Dan krijgt het ingehuurde onderzoeksbureau alsnog gelijk en heeft niet zozeer de democratie maar wel de marktwerking gewonnen. Overigens zonder chocoladeletters, die zijn er dan zelfs in het najaar niet meer te krijgen.


Heb jij de KijkOp App al? Download nu gratis voor iOS of Android.

 

Deel bericht:

Reacties

Log in of registreer nu om te kunnen reageren!

Winkels, horeca en bedrijven

Aanbiedingen van winkels, horeca en bedrijven

Berichten van verenigingen en ideële organisaties