Nieuwsanalyse: Aangename voortzetting

Foto: Pixabay / Deborah Breen

BERGEN OP ZOOM – Wat een show, afgelopen donderdag in de raadszaal. De publieke tribune zit afgeladen vol en in de hal van het stadhuis zijn extra stoelen klaargezet, compleet met een koffiebar en grote beeldschermen aan de muur. Het publiek hoeft zo geen seconde van de voorstelling te missen. De hoofdrolspelers zijn zich terdege bewust van de publieke aandacht. Theatrale acts, gespeelde verontwaardiging en ellenlange monologen vol grote woorden: “Een compleet verrotte organisatie. Een slangenkuil met serpenten en ratten. Volstrekt ongeloofwaardig beleid.”

Door: Han Verbeem, redacteur van KijkopBergenopZoom.nl

Dan wappert vanuit de raadsbankjes een rode kaart in de lucht. De al ruim vooraf aangekondigde motie van wantrouwen ligt nu officieel op tafel. Want iedereen weet: zo kan het niet langer. Alles moet anders, alles moet overnieuw, iedereen moet weg. Of toch niet?

Schorsingen volgen. Collegeleden die een pauze van tien minuten nemen voor een besloten overleg blijven na drie kwartier nog steeds weg. Uiteindelijk wordt ook de raadsleden van de coalitiepartijen in allerijl gevraagd om zich naar de overlegkamer te begeven. Geroezemoes in de zaal, nerveus kijkende partij-prominenten en ambtenaren op de tribune vragen zich openlijk af: Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er allemaal? Zouden ze dan tóch…?

Na lang wachten keert het gezelschap vanaf de trappen terug naar de raadszaal. Stuurs kijkende politici nemen weer plaats achter hun bankjes, geen glimlach te zien. Het is overduidelijk een serieuze zaak. Een wethouder spreekt het verlossende woord: “Wat hebben jullie het ons toch moeilijk gemaakt, zeg…”

De zittende wethouders willen niet weg, ze hoeven ook niet weg, ze gaan dóór. Maar, beloven de collegeleden plechtig: alles moet inderdaad anders en dat gaat nu écht gebeuren. Nee, écht. En ja, het is dat al vaker beloofd maar iedereen trekt nu lering uit het verleden. Ook dat is al vaker gezegd maar ditmaal zijn er lessen te leren uit de fouten die daarbij zijn gemaakt. Lering trekken uit de lessen van de niet-geleerde lessen van het verleden, dus. En aftreden, dáár doen ze niet aan, dat zou slechts een gebaar zijn voor de bühne. De zaal luistert ademloos toe en iemand fluistert tegen zijn buurman: “Zie je wel, ik had het je al gezegd dat het niet ging gebeuren…”

De motie van wantrouwen haalt het niet en na opnieuw een schorsing komt ineens een motie van afkeuring tevoorschijn. Maar er valt niks af te keuren omdat alles sowieso anders wordt, en het gaat tenslotte ook om een stukje vertrouwen naar de toekomst toe. Dus ook deze motie wordt weggestemd.

Vijf en een half uur duurt de voorstelling, vol spanning en sensatie en -althans voor sommigen – een happy end. En waarschijnlijk volgt er zelfs een nieuw seizoen want één raadslid heeft inmiddels al aangekondigd voortaan het héle college te gaan boycotten. The show must go on...

Waar het om gaat? Formeel over het dossier van zwembad De Schelp, waarbij miljoenen zijn verspild en mensen jarenlang in een onveilige omgeving hebben gewerkt en gezwommen. Het had ook om willekeurig wát kunnen gaan uit het huidige bestuursbeleid. De oplopende miljoenenschuld bijvoorbeeld, of de problemen met bestemmingsplannen, of de ellende met de Randweg-Noord. Maar daar gaat het feitelijk allemaal niet over. Het gaat vooral om de politici zelf.

Eén stijgt daar ver bovenuit en dat is Annette Stinenbosch. Zij heeft besloten om niet mee te doen aan deze show en is eerder deze week zelf opgestapt. Een show die inderdaad niet meer is dan een opgeklopte bühne-voorstelling met gespeeld berouw en politiek theater. Een show die op zich al kapitálen heeft gekost aan alle ambtelijke voorbereidingen en inzet. Bestuurlijk is Bergen op Zoom een week lang gekaapt door de Schelp-show waarbij alle overige dossiers even ‘on hold’ zijn gezet.

Stinenbosch heeft daadkracht getoond en neemt de verantwoordelijkheid waar anderen voor op de loop gaan. Velen zouden een voorbeeld aan haar integriteit en onbaatzuchtigheid kunnen nemen. Zij stelt het algemeen belang van de gemeente bóven haar eigen positie en er zijn er maar weinigen die dat de afgelopen twintig jaar hebben gedaan. Stinenbosch heeft, om het overdrachtelijk te zeggen, meer ballen getoond dan de overige collegeleden bij elkaar.

Na haar vertrek heeft de gemeente Bergen op Zoom een persverklaring uitgegeven, met ter afsluiting het logo van het citymarketing-concept Aangenaam Bergen op Zoom en de bekende versregels: ‘Halverwege wereldsteden, daar waar Brabant Zeeland kust, ligt als eeuwenoude parel, aangenaam Bergen op Zoom, theater van het goede leven’.

Wij wensen de Bergse raad en dit college een aangename voortzetting.