NIEUWSANALYSE – Beleid door het riool

(Illustratie: Pixabay)

NIEUWSANALYSE – Beleid door het riool

BERGEN OP ZOOM – Creatief omgaan met rioolheffingen en afschrijvingen. De gemeente -of beter gezegd: dit huidige college- weet er alles van. Vorig jaar maakte de raad op voordracht van het college de keuze om de riolering af te schrijven over 40 jaar in plaats van de gebruikelijke 60. De reden was vooral financieel: immers, door de afschrijving te verkorten gaan voor de gemeente de inkomsten per jaar door extra rioolheffingen omhoog. Vergelijk het met de aanschaf van een auto. Wie een wagen heeft en van plan is om de vier jaar een andere te kopen, kan daarvoor jaarlijks geld apart zetten. En als je besluit om de auto voortaan eens per drie jaar te vervangen, moet je er per jaar dus ook méér geld daarvoor reserveren.

door: Han Verbeem

De 'handige' rekenmethode lijkt voordelig maar de medaille heeft een dure keerzijde. Dat bleek deze week tijdens de commissiebehandeling van het GRP (gemeentelijk rioleringsplan). Als waterschapsbestuurder kijk ik met argusogen naar de ambities die de gemeente heeft om het gemeentelijk riool en de afwatering op kracht en sterkte te houden. Deze ambities blijken vér te zoeken. De lopende afspraak met de gemeenteraad én met het waterschap om de afkoppeling in 2050 voor 80 procent gerealiseerd te hebben, wordt overboord gezet. Nu is nog zo'n 54 procent van de regenwateraansluitingen afgekoppeld van het hoofdriool en aangesloten op een afzonderlijke regenwaterafvoer.

Onvoorstelbaar, onbegrijpelijk en vooral ontverantwoordelijk. Op dit moment investeert het waterschap Brabantse Delta in een verbetering van de afvalwaterpersleiding, waarbij momenteel 3,5 kilometer aan nieuwe buizen wordt aangelegd. Daarmee is de verwerkingscapaciteit voortaan 20.000 kuub per uur. Woensdagavond was voor de leden van het algemeen bestuur van het waterschap een rondleiding langs de werkzaamheden met aansluitend een uitleg over de waterketen. Voor mij was het helaas dus niet mogelijk om het GRP-debat in de Bergse raadszaal bij te wonen. Gelukkig is er nog de video van de vergadering die online terug te bekijken is.

Vele fracties kwamen met terechte kritiek op het dure en vooral tegenstrijdige plan. Want ondanks de inspanningen van het waterschap is er een grens aan de verwerkingscapaciteit van het hoofdriool. We kunnen immers geen persleidingen blíjven aanleggen. De bevolking neemt toe en ook krijgen we in de toekomst te maken met enerzijds langdurige droogtes en daarnaast extremere hoeveelheden neerslag. Hoe logisch zou het zijn als in het beleidsplan juist éxtra ingezet zou worden op een versnelde ontkoppeling door het relatief schone regenwater afzonderlijk af te voeren en op te slaan in retentiebekkens. Zodoende kan de capaciteit van het riool ten volle benut worden voor de afvoer en verwerking van vuil afvoerwater van onder meer wc's. 

Maar het tegendeel blijkt waar. Sterker nog, de afkoppeling wordt op de lange baan geschoven en als er een extra druk op het riool komt dan loopt het regenwater letterlijk over straat. "We zijn weer helemaal terug bij af en bezorgen de inwoners natte voeten", zo merkte Sander Siebelink (Lijst Linssen) terecht op in de commissie. Rian Govers, fractievoorzitter voor de VVD in de Bergse raad en tevens waterschapsbestuurder (en oud-afvalwaterzuiveringsbeheerder), vraagt zich af waar de overloop moet komen.

Het lukte wethouder Harijgens niet daarop écht antwoord te geven. Er komen wadi's (ondergrondse opslag in lagen kiezelstenen) en overtollig regenwater gaat in het Pielekenswater rondom het Ravelijn. Maar dat zijn bestaande voorzieningen en de opvangcapacitieit van een wadi (zoals gepland bij het Juvenaat) zijn beperkt. Nieuwe, concrete projecten zijn niet aan de orde. Niet in dit GRP. 

Hoe anders kan het in Woensdrecht. Daar wil de gemeente volgend jaar één miljoen extra uittrekken om wateroverlast op straat op te vangen, onder meer in Putte. Bij het Tervoplein wordt overtollig regenwater opgevangen en via een buizenstelsel afgevoerd naar de omliggende bossen om de verdroging aldaar aan te pakken. Twee vliegen in één klap.

In Bergen op Zoom heerst vooral de armoede. Financieel én beleidsmatig. Er is geen geld voor groot onderhoud, zo staat ook in het GRP. Tegelijk gaan de jaarlijkse lasten wél 4,9 procent omhoog. Voor dat extra geld zouden de inwoners wel wat mogen verwachten. In elk geval géén natte voeten. 

  • Han Verbeem is redacteur van KijkopBergenopZoom en tevens lid van het algemeen bestuur (AB) van waterschap Brabantse Delta