NIEUWSANALYSE – Blijven drijven

Blijven drijven


NIEUWSANALYSE – Het eerste proefzwemmen in probleemzwembad De Schelp is vandaag afgelast. En daarmee is ook deze zwemcursus 'omgaan met teleurstellingen' opnieuw niet doorgegaan, om het met de woorden van een bekende cabaretier te zegen. Vrijdagavond rond etenstijd mochten de raadsleden en commissieleden het lezen in een korte mededeling. "Zojuist is bekend geworden dat de waardes van zwembad De Schelp nog niet voldoende zijn. Het proefzwemmen zal derhalve op een later moment plaatsvinden." En daar moeten ze het voorlopig mee doen.

door Han Verbeem, redacteur bij KijkopBergenopZoom.nl

Sinds 13 oktober is De Schelp zo gesloten als een oester. De problemen volgen elkaar op: oogklachten en hoofdpijn van bezoekers en medewerkers, storingen bij de chloortoevoer en als klap op de vuurpijl bleek door de wekenlange leegstand ook de legionellabacterie zich in de waterleiding genesteld te hebben. Kort uitgelegd: de bacterie Legionella pneumophila veroorzaakt de dodelijke ziekte legionellose, beter bekend als de veteranenziekte, met aantasting van de longen en luchtwegen. Gelukkig blijkt niemand geïnfecteerd te zijn.

Vorige week, 6 december was het eerste proefzwem-moment ingepland. Vanwege de legionella is dat een week uitgesteld maar nu blijken dus de waarden nog steeds onvoldoende te zijn. Om wat voor waarden dit gaat, is niet duidelijk. "Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte", is de korte reactie.

Maar eerlijk gezegd: is het niet nakomen van beloftes door dit college eigenlijk nog wel nieuws? Helaas niet. De netto schuldquote op 90 in 2026? Niet haalbaar. "Tenzij de raad bereid is 12 miljoen extra te bezuinigen", moest wethouder Stinenbosch toegeven tijdens de begrotingsbehandeling. Of de reclamebelastingen? Het voorstel is deze week gecrashed in de commissievergadering omdat er teveel haken en ogen zitten bij de uitvoering. Een modelspoorclub balanceert op de rand van het faillissement door de opgelegde heffing van ruim tweeduizend euro voor het aankleden van een leegstaande etalage. De aanslag is inmiddels 'on hold' gezet nadat Lijst Linssen namens de hobbyclub aan de bel trok.

Van het aangekondigde duurzaam financieel beleid is in de praktijk nauwelijks sprake. Grondverkopen zouden de miljoenenlast enigzins moeten drukken maar de eilandjes bij De Heide zijn voor een habbekrats verkocht aan een horecaeigenaar. Deze mocht zijn bedrijfsinvesteringen in mindering brengen van de aankoopprijs. Een vastgoedtransactie waarvan iedere andere ondernemer alleen maar kan dromen. En dan zijn er de hoofdpijndossiers zoals de teloorgang van het Faciltair Bedrijf, het nieuwe onderkomen van de Vastenavendclubs dat maar niet van de grond wil komen, gestuntel met het rioleringsbeleid en het plan voor het City Service Punt spatte al kort na de coaltievorming in 2018 als een zeepbel uitéén.

De kern van alle problemen lijkt te liggen in de ambtelijke structuur. Het onderzoeksrapport naar de problemen bij de bouw en bedrijfsvoering van De Schelp spreken van een "verkokerde ambtelijke organisatie" zonder zelfkritiek, met een hiërarchische structuur, waarbij de ene afdeling niet weet wat de andere doet. De onderzoekers hebben de gemeenteraad geadviseerd om de noodzakelijke cultuurverandering ook bij andere afdelingen op het stadskantoor door te voeren. En dat is geen overbodige luxe. Deze week moest wethouder Barry Jacobs de raad uitleggen, dat het vertrek van  de coordinerende ambtenaar één van de hoofdoorzaken is van het mislukken van het bestemmingplan Buitengebied Oost. Dat maakt pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar de organisatiestructuur is. Raadsfracties als PvdA, Samen0164, BSD en Lijst Linssen hebben daar keer op keer op gewezen. Hoe bevlogen en kundig de verantwoordelijke wethouders ook zijn, de kracht van het lokaal bestuur valt en staat bij de uitvoering. Volgens veel politici zijn de wethouders niet meer 'in control' en lijken ze de grip op hun dossiers te hebben verloren.

Voor Ton Linssen is de houdbaarheidsdatum van dit college overigens al vér verstreken: hij kondigt politiek vuurwerk aan. Niet meer vóór de feestdagen, want dat past volgens hem niet in de kerstgedachte, maar wél in januari bij de raadsbehandeling van het Schelp-onderzoeksrapport. Het zal een serieuze stresstest blijken voor dit zittende college.  

(Ilustratie: Pixabay)