NIEUWSANALYSE – De reddingsboei die je wist dat zou komen

BERGEN OP ZOOM – Goed een week vóór het politieke raadsdebat van donderdag 23 januari, over het onderzoeksrapport naar het falen van zwembad De Schelp, komt de VVD met een voorstel voor een nieuw onderzoek. Ditmaal zou de zogeheten 'governance', oftewel de wijze waarop de raad toezicht heeft op De Schelp, tegen het licht gehouden worden. Volgens initiatiefnemer en VVD-raadslid Maarten van 't Hof dient een nog op te richten gemeenteraadswerkgroep daarmee aan de slag te gaan, bijgestaan door een extern in te huren adviseur. Een voorstel met deze strekking dient de VVD in als motie tijdens de raadsvergadering van de 23e. Binnen acht weken nadien zou de werkgroep al met een voorstel moeten komen voor verbetering van de governance.

door: Han Verbeem, redacteur van KijkopBergenopZoom

Het initiatief van de VVD is opmerkelijk te noemen, omdat het feitelijke raadsdebat nog moet plaatsvinden. Daamee lijkt het plan voor te sorteren op het komende debat en vanuit de politieke wandelgangen wordt de interventie van Van 't Hof gezien als een 'reddingsboei-motie' voor het zittende college van burgemeester en wethouders. Dat staat namelijk sterk onder druk door de tegenvallers rondom het zwembad, die zich steeds verder opstapelen: problemen met het zwemwater, met de luchtwaliteit, met de chloortoevoer, met legionella…

Inmiddels is het exact drie maanden na de hernieuwde sluiting van De Schelp op 13 oktober en een oplossing lijkt nog steeds niet voorhanden. Opponenten van de coalitie, met name Ton Linssen, hebben al openlijk politiek vuurwerk aangekondigd en willen het gehele college 'kopje onder' zien gaan tijdens het komende debat. De governance-motie van coalitiepartij VVD zou de angel uit het komende debat moeten halen en tegelijk een geheel andere motie vanuit de oppositie -die van wantrouwen of afkeuring- zien te voorkomen.

Tegelijk heeft het college afgelopen vrijdag de gemeenteraad verzocht om het debat van volgende week donderdag te willen verbreden. Niet alleen het tijdsvak dat de onderzoekers hebben behandeld (1995-2018) dient onderwerp van bespreking te zijn maar ook de huidige problemen met De Schelp zouden aan de orde moeten komen. Daarmee lijkt het college een door BSD en PvdA aangekondigd interpellatiedebat, over de renovatie en de daarop volgende tweede sluiting, uit de weg te willen gaan. In bestuurstermen heet dit 'flpperkastpolitiek': een accelererend probleem, net als een flipperbal in versnelling. naar een zijspoor zien te manouvreren om zo letterlijk de vaart eruit te halen en het beter te kunnen handelen.

De VVD-motie zou de gemeenteraad méér grip moeten geven op het toezicht op zwembad De Schelp. Het pand is gemeentelijk eigendom maar de bedrijfsvoering is vijftien jaar geleden 'op afstand gezet' en uitbesteed aan een externe BV. De raad heeft sindsdien geen invloed meer op het dagelijks zwembadmanagement, omdat destijds verzuimd is om een gemeentelijk toezichthouder of commissaris te benoemen die de vinger aan de pols houdt. Daarmee zijn de taken en rollen onduidelijk geworden. Bovendien, zo staat ook in het rapport te lezen, heeft de gemeente last van een "verkokerde ambtelijke organisatie" waarbij de ene afdeling niet weet wat de andere doet, met bovendien een gebrek aan zelfkritisch vermogen.

De vraag is, of zo'n motie nog wel op tijd komt voor dit zittende college. Een debat willen voeren over een nieuwe governance is kijken naar een bestuurlijke toekomst die, zeker voor de VVD, wel érg onzeker is sinds 'caravangate' van de vorige zomer. Daarbij zijn de verhoudingen tussen 'coalitieleider' GBWP en VVD op scherp gezet. Het zwembad is bovendien niet de enige last op de schouders van deze coalitie, waarbij GBWP bereid is de voor de VVD heilige bestuursafspraak over de lokale lastenbevriezing (behoudens inflatieverrekening) te doorbreken om de gemeentelijke financiën weer op orde te krijgen. Het moet tenslotte érgens van betaald worden.

Het zit deze coalitie niet mee. Een miljoenenschuld die oploopt, tegenvallers met vastgoedonderhoud, bestemmingsplannen waarmee het maar niet wil lukken, tal van probleemdossiers… en dan nog die stoelendans. Want wie wordt toch die nieuwe wethouder van GBWP? Of wacht de grootste coalitiepartij wijselijk met de bekendmaking tot ná het zwembaddebat?

De aangekondigde motie van de VVD om meer grip te krijgen op De Schelp lijkt even vanzelfsprekend als noodzakelijk, wil de gemeenteraad besluiten om verder te gaan met dit zwembad. En er nog meer geld aan te spenderen dat er eigenlijk niet is. Om het met de inmiddels gevleugdelde woorden van het Koningslied te zeggen: De reddingsboei die je wist dat zou komen is eindelijk daar. En, net zoals de reddingspogingen voor het zwembad zelf: rijkelijk aan de late kant.