NIEUWSANALYSE – Hoe lang nog?

(Illustratie: Pixabay / Gerd Altmann)

NIEUWSANALYSE – Hoe lang nog?

BERGEN OP ZOOM – Het wil maar niet lukken met de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Oost (BPB Oost). Na voorbereiding van ruim anderhalf jaar, met een terinzagelegging voor belanghebbenden afgelopen maart, zou de Bergse gemeenteraad het concept in december moeten vaststellen. Maar het college van B&W krijgt het allemaal niet rond en gooit de handdoek in de ring. Er wordt géén reactie gegeven op de 46 ingediende zienswijzen. Het college haalt de stikstofkwestie aan als argument de procedure nog eens dunnetjes over te doen en stelt nu een 'postzegelplan'-aanpak voor. Grondgebruikers, eigenaren en belanghebbenden hebben nu het nakijken en zien zich geconfronteerd met zwalkend beleid en onbetrouwbaar bestuur.

door Han Verbeem

Hoe ga je als gemeentebestuur met je bewoners en grondgebruikers om? Belanghebbenden hebben niet eens een inhoudelijke reactie meer gekregen op hun in maart ingediende bezwaren. En dat is in strijd met de wetgeving, merkte Louis van der Kallen afgelopen donderdag terrecht op tijdens een technische commissieavond. Bovendien, in het verleden zijn er door de raad genoeg bestemmingplannen vastgesteld terwijl er onzekerheden van landelijke regelgeving in de lucht hingen. "Wat is er nu dan anders?" De commissievoorzitter kapte de vraag resoluut af: de behandelend ambtenaar mocht géén antwoord geven omdat het aan de wethouder zelf is om hierop te reageren, over twee weken in de commissie RDE (Ruimte, Duuzaamheid en Economie). 

(lees verder onder de video):

Ondertussen zijn de grondgebruikers en belanghebbenden het bestuurlijke gepingpong beu. Maar liefst zes insprekers waren naar de raadszaal gekomen om hun grieven kenbaar te maken aan de raads- en commissieleden. Zij willen vooral duidelijkheid over wat er met hun gronden gaat gebeuren. Zoals Jan-Albert van Buuren, een inwoner van Arnhem wiens vader een perceel bezit aan het Zandven bij de Heimolen, waarop een recreatiewoning  gebouwd kan worden. Althans, dat dácht hij. Want in het concept-BPB stond het perceel ineens ingetekend met de bestemming 'natuur' en blijkt de bouwmogelijkheid vervallen. Die fout is volgens hem al enkele jaren geleden in het plan geslopen bij een eerdere herziening. Van Buuren is al die tijd bezig om de kwestie gerepareerd te krijgen doch stuit bij de gemeente Bergen op Zoom op een muur van ambtelijke en bestuurlijke weerstand. Alleen als het gaat om de OZB-belasting is de fout al hersteld en mag Van Buuren de volle mep betalen over het recreatieperceel. Nu de bestemmingswijziging nog. Hij is het wachten meer dan beu. "Hoe lang nog", zo verzucht hij. 

Een soortgelijke verrassing is ook agrarisch onderneemster Irene Franken overkomen, mede-eigenaresse van een fruitbedrijf aan de Balsedreef met een zelfpluktuin. Ze timmert aan de weg met duurzame en circulaire fruitteelt. Groepen belangstellenden komen langs, van schoolklassen tot internationale delegaties uit Frankrijk en China. Tot haar verbazing zag ze dat een deel van haar perceel is herbestemd van agrarisch is naar natuurgebied. Zonder enige vorm van overleg. En hoe het gekomen is? De behandelend ambtenaren kunnen het niet uitleggen.

Andere belanghebbenden, zoals regionaal landbouwvoorman en varkenshouder Jos Naalden, hadden gehoopt op een duidelijke visie over agrarisch ondernemerschap in het concept-bestremmingsplan, met ruimte voor innovatief ondernemerschap. "Agrariërs hebben recht op een éénduidigheid. Ze zien zich al genoeg geconfronteerd met zwalkend beleid van de provincie."  Naalden doet daarom met klem een oproep aan de Bergse raad om achter de boeren te staan. 

En ook oude, destijds afgwezen plannen duikelen weer op. Zoals de renovatie van camping De Bergse Heide die plaats moet maken voor een veel groter terrein met recreatiewoningen en standplaatsen. "Geen uitbreiding maar een complete nieuwe camping", zegt inspreker Van Meel. In 2017 stond hij ook al op het spreekgestoelte vóór de gemeenteraad en kreeg de fracties aan zijn zijde in zijn bezwaar tegen de schaalvergroting. Sind 1993 komen Van Meel en zijn vrouw in het geweer tegen de voorgenomen schaalvergroting van de Bergse Heide; zes keer blijkt het college bereid medewerking te verleden aan uitbreidingsplannen waarop de raad niet zit te wachten. Het mag wat kosten aan ambtelijke energie, tijd en geld.

Met het gestuntel van het BPB Oost geeft dit college opnieuw een brevet van bestuurlijk onvermogen af, zo stellen niet alleen de oppositiepartijen in de Bergse gemeenteraad. Dit is anders dan de geldverslindende hoofdpijnprojecten zoals van zwembad De Schelp. Bij het BPB Oost worden bewoners en grondgebruikers direct in hun rechten geraakt. Grondeigenaren, ondernemers, bezitters van recreatiehuizen maar ook huurders en pachters moeten juist zeker kunnen zijn van behoorlijk bestuur. Met het voorstel van het college om de planherziening vlak vóór vaststelling van tafel te halen, zonder inhoudelijk te reageren op de ingediende zienswijzen, steekt de gemeente zich in een bestuurlijk juridisch wespennest. De Raad van State maakt er gegarandeerd gehakt van als de gemeente dit niet donders goed weet te motiveren. Met alle gevolgen van aansprakelijkheidstelling en claims van dien. Daarmee heeft wethouder Jacobs de raadsfracties inderdaad heel wat uit te leggen, op 11 december in de commissie RDE…