Nieuwsanalyse: Time management

(Illustratie: Pixabay / Sarah Richter)

Nieuwsanalyse: Time management

In de politiek is tijd meer dan alleen geld. Het is de spil waarom alles draait. Plannen, projecten, ambities en bestuursprogramma's worden uitgevoerd binnen een strikte tijdsplanning. Elk jaar maakt de Bergse gemeenteraad een overzicht van vergaderdata en gaandeweg het jaar worden de agenda's ingevuld. Dat gaat via het BOB-vergadermodel. Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Aan het begin van de vergadermaand hebben bewoners de gelegenheid om in te spreken en worden informatieve presentaties gehouden. Tijdens de commissieweek gaan de fracties met elkaar in debat en tijdens de raadsvergadering neemt de politiek dan het finale besluit.

Door: Han Verbeem, redacteur KijkopBergenopZoom

In theorie werkt het vergadersysteem perfect. Maar de praktijk is helaas vaak anders. Dat blijkt woensdagavond wel, tijdens de enige commissievergadering die deze week op de agenda staat: RDE (Ruimte, Duurzaamheid & Economie). De ingeplande twee overige commisieavonden, dinsdag 1 en donderdag 3 oktober, zijn door het presidium al geschrapt wegens een gebrek aan onderwerpen. Daarentegen is de agenda voor woensdag propvol en wat de commissieleden vooraf al vreesden, gaat ook gebeuren. Een deel van de agendapunten wordt al bij aanvang van de avond doorgeschoven naar een ander moment, zoals een brief van de VVD over de verkoop van het eilandje bij De Heide. Ook de rondvragen van D66 kunnen schriftelijk worden afgedaan.

Ondanks deze verlichting van de agendadruk ziet commissievoorzitter Gertjan Huismans zich genoodzaakt om gaandeweg de avond met spreektijden te gaan werken. Maximaal vijf minuten per spreker bij de behandeling van het openbaar busvervoer naar Lepelstraat. Het mag niet baten. Aan het eind van de vergadering blijkt er onvoldoende tijd over om de Brede Aanpak Binnenstad te bespreken: de voortzetting van het prestigieuze project van wethouder Van der Velden voor de revitalisering van de deels leegstaande binnenstad. De kosten daarvoor bedragen zo'n 2,5 ton per jaar. Ton Linssen vindt het onderwerp echter té belangrijk om het binnen een half uur af te raffelen en stelt voor om ook dit punt door de schuiven naar een ander moment. Een meerderheid van de commissie knikt instemmend. 

Raadslid Joey van Aken kan zijn frustraties niet langer in bedwang houden. "Dit is nu exact waar ik in het presidium voor heb gewaarschuwd", zo spreekt hij door de interruptiemicrofoon. "In plaats van de agenda uit te smeren over twee dagen is nu alles in één avond gepropt." En het is niet voor het eerst. De kwestie van 'het eilandje' is al een maand verschoven en gaat nu opnieuw op de lange baan. De plannen voor de binnenstad drukken op de begroting voor 2020 en dit thema moet vóór de komende begrotingsbehandeling zijn afgekaart. Commissievoorzitter Huismans stelt voor om voor de twee onderwerpen een nieuwe avond te prikken. "Dat kan nog in oktober", oppert Ton Linssen. Met de mededeling dat de fractievoorzitters zich hierover gaan buigen, sluit Huismans de vergadering af. "Dit zijn lessons to learn", constateert hij.

Daags na de commissie is de woede bij Van Aken nog niet verdwenen. "Aan de ene kant dreigt er een stuwmeer aan onderwerpen die nog behandeld moeten worden, terwijl de agenda's leeg blijven en zelfs bijeenkomsten worden geschrapt. Dit gaat ten koste van de besluitvorming en de zorgvuldigheid." Het raadslid maakt als fractievoorzitter van de Bergse PvdA zelf deel uit van het raadspresidium, dat de agenda's vaststelt. Maar ook daar stuit hij op een muur van weerstand.

Wat de binnenstad en het eilandje betreft, deze zullen vermoedelijk op 10 oktober aan de orde komen. En waar gáát het die avond dan uiteindelijk over? GBWP besteedt méér tijd en energie aan de tegen Rian Govers gerichte intregriteitskwestie over de caravans, dan aan de politieke inhoud van thema's die er eveeneens toe doen – merkt Van Aken schamper op. De grootste coalitiepartij lukt het niet eens een mening vormen over de voorgestelde vierweekse inzamelfrequentie van huishoudelijk restafval. Weten waar je prioriteiten liggen, dat is waar het bij time management om draait. Als de Bergse gemeenteraad wat minder tijd aan zichzelf besteedt en wat meer aan de Bergse samenleving, dan zouden de agenda's een stuk leger kunnen zijn.