Nog geen locatie voor vrachtwagenparkeren

BERGEN OP ZOOM – Het is een regionaal punt van zorg. We zijn een logistieke hotspot maar niet ingericht op overnachtende en parkerende vrachtwagens en hun bestuurders. De gemeente zoekt al een tijdje naar een goede plek maar komt vooralsnog niet verder.

De chauffeurs zetten hun wagens nu her en der weg in de gemeente. Ze voelen zich hier deels ook toe gedwongen omdat er nu eenmaal wetten zijn die voorschrijven dat er pauzes en (nacht)rust ingelast moet worden. Het wordt door de omgeving echter nogal eens als overlast ervaren, ook omdat niet alle chauffeurs zich even netjes gedragen. Met onder meer zwerfafval, uitwerpselen in de openbare ruimte en soms ook drankgebruik en agressie als meest genoemde klachten.

Geen plaats bij de bedrijven

De gemeente Bergen op Zoom werkt al geruime tijd aan een oplossing voor de problematiek, zowel lokaal als regionaal. Er is geregeld overleg met allerlei betrokken partijen, waaronder bedrijven en andere gemeenten. Zo is met de bedrijvenvereniging Theodorushaven/Noordland/De Poort gekeken naar mogelijkheden voor de aanleg van een terrein daar. Toch gaat dat er niet komen. Het wordt als ‘niet haalbaar’ bestempeld. Verantwoordelijk wethouder Patrick van der Velden moet dus verder zoeken naar een oplossing, samen met regionale partners, om nabij de A4/A58 extra parkeergelegenheid voor vrachtwagens mogelijk te maken. In de gemeente Bergen op Zoom zelf zullen de huidige parkeer- en/of stopverboden op bedrijventerreinen worden uitgebreid.

Afbeelding van kai kalhh via Pixabay