Nog meer vragen Lijst Linssen over IRS-gebouw

BERGEN OP ZOOM – Vorige week zond Sander Siebelink namens zijn partij al een brief aan het college, met vragen over de invulling en aankoop van het IRS-gebouw. Op basis van nieuwe informatie is die lijst nog wat langer geworden.

Lijst Linssen heeft nieuwe informatie ontvangen, schrijft Siebelink. Op grond waarvan aanvullende vragen ontstonden. Het betreft al dan niet tijdelijke verhuur van ruimtes in het voormalige suikerlab door een externe partij. Het raadslid zegt dat het bedrijf Easyspaces.nl dit naar verluidt verzorgt, ook voor langere periodes en met name dat vindt zijn fractie vreemd.

Naïef

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om gedurende het gehele kalenderjaar 2019, maar ook in 2020, meerdere ruimtes te huren. Lijst Linssen vraagt zich af hoe dat te rijmen valt met de plannen die zijn aangekondigd voor het door de gemeente aangekochte gebouw, dat volgens het college verhuurd moest gaan worden aan de HAS. Siebelink wil weten of dit betekent dat er vóór 2021 in ieder geval niets van die hogeschool gaat komen.

Dat dit vragen zou oproepen had het college zich zelf ook kunnen bedenken, vindt het raadslid. Hij snapt dan ook niet waarom dit niet vooraf met de gemeenteraad is besproken; “Het is toch uitermate naïef om te denken dat zulke informatie niet bekend zou worden?”