Noodopvang 416 vluchtelingen in Bergen op Zoom

ROOSENDAAL / BERGEN OP ZOOM – Roosendaal en Bergen op Zoom gaan nog dit jaar elk de noodopvang van 416 vluchtelingen op zich nemen. Steenbergen, Woensdrecht en Rucphen concentreren zich op de huisvesting van extra statushouders, waarvan er dan minder in Bergen op Zoom en Roosendaal komen. Dat hebben de burgemeester van de vijf gemeenten vanmiddag bekendgemaakt in het stadhuis van Roosendaal.

Door: John Nijssen, KijkopSteenbergen.nl

Op aandringen van de provincie Noord-Brabant moest deze ‘subregio’ op zoek naar ruimte en mogelijkheden voor de gezamenlijke opvang en huisvesting van 832 vluchtelingen en 558 asielzoekers met een verblijfsvergunning. "We hebben gekozen voor de meest realistische en pragmatische oplossing", zo stelde de Roosendaalse burgemeester Jacques Niederer, bij wie de coördinatie van dit proces berustte. Roosendaal en Bergen op Zoom beschikken tenslotte in potentie over de meeste kavels en gebouwen voor de noodopvang van grotere aantallen vluchtelingen.

Noodzaak

Niederer vertelde, ook namens zijn collega's: "We zien de noodzaak hiervan in en mogen onze ogen niet sluiten voor dit probleem. Niets doen is geen optie. Iedere gemeente heeft een taak om bij te dragen om deze mensen een dak boven hun hoofd te geven. Wie niet meehelpt, verschuift de vraag naar een andere gemeente. Zo willen we niet met vluchtelingen en statushouders omgaan, en ook niet met elkaar als gemeenten. Dus spannen we ons allemaal maximaal in om, met alle mogelijke creativiteit, aan deze taakstelling te kunnen voldoen.’’ Daarbij werden nog geen concrete locaties genoemd. De eerdere, grote commotie in Steenbergen over de vluchtelingenproblematiek heeft volgens de burgemeesters geen rol gespeeld in de keuze om de noodopvang in Bergen op Zoom en Roosendaal te realiseren.

Foto: KijkopSteenbergen.nl