Noodopvang vluchtelingen komt er, maar niet zonder de nodige afspraken

BERGEN OP ZOOM – Dinsdagavond hebben de gemeenteraad en het college van B&W een aantal knopen doorgehakt over de noodopvang van vluchtelingen. Op Lijst Linssen na zijn alle partijen in principe akkoord maar er dienen nog wel nadere afspraken en voorwaarden te komen.

Eerder al was in een regionaal overleg afgesproken dat Bergen op Zoom 416 vluchtelingen noodopvang gaat bieden. De Noord-Brabantse commisaris van de Koning Wim van de Donk had de regio min of meer opgelegd dat ze deze zaken eens moesten gaan regelen en er aantallen aan verbonden.

Het debat van dinsdag ging dan ook vooral over de wijze waarop de opvang nader vorm gegeven dient te worden en daar liepen de meningen nog behoorlijk over uiteen. Waarschijnlijk wordt er een maximale termijn van twee jaar aan de noodopvang gekoppeld en de raad wil ook betrokken worden en blijven bij keuzes als de locaties waar een en ander moet gaan plaatsvinden.