Observatie: De slager mag steeds weer zijn eigen vlees keuren

OBSERVATIE

BERGEN OP ZOOM – De voormalige camping Heidepol moet weer een recreatieve functie krijgen als het aan eigenaar John van Engelen ligt. De bewoners in de buurt delen het enthousiasme niet en zijn daarom al diverse malen in het geweer gekomen. Ook de Bergse politiek had de nodige vraagtekens bij wat er staat te gebeuren, bleek recentelijk nog tijdens een commissievergadering. Toch heeft de raad afgelopen donderdag vooralsnog ingestemd met de enigszins aangepaste plannen. Het feit dat de recent hernieuwde rapportage -over het flora en faunabehoud- opnieuw is aangeleverd door een ander bedrijf van dezelfde ondernemer was niet écht een probleem.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Het is een aardige lap grond, waar het groen welig tiert en waar vast heel wat vogels, dieren en insecten bivakkeren. De wet stelt eisen aan het behoud van die flora en fauna, zowel op een terrein als dit als voor de directe omgeving. Een veranderde inrichting kan immers directe gevolgen hebben voor wat groeit en bloeit in de buurt. Met rapportages dient een ontwikkelaar aan te tonen in hoeverre plannen van invloed zijn op die natuur. Tevens worden daarbij adviezen gegeven over het zo veel mogelijk beperken van mogelijke schade. Afgelopen week heeft ondernemer Van Engelen een geactualiseerde quick scan aangeleverd. Verzorgd door Tritium Advies BV, met als eigenaar dezelfde John van Engelen. EIndconclusie van het rapport: Er zijn 'naar verwachting' geen 'significant negatieve effecten' te verwachten.

Niet verantwoordelijk

Voor het opstellen van de quickscan heeft het bureau van Van Engelen een derde partij ingehuurd, die al op pagina 1 meldt niet verantwoordelijk te zijn voor eventuele schade van werkzaamheden die zijn verricht op basis van het rapport. Vast een standaard regel in dergelijke rapportages maar in dit geval geeft het toch te denken. Als de eindconclusie niet veel verder komt dan dat het waarschijnlijk allemaal wel goed komt, is sowieso de vraag hoeveel waarde je aan zo'n document kunt hechten. Het perceel ligt nota bene deels tegen, en deels in het Natura2000 gebied Brabantse Wal.

Of er nog raadsleden waren die zich afvroegen of het wel mag, dat een ontwikkelaar zijn eigen adviesbureau zo'n rapport laat opmaken? Jawel, maar het college van B en W liet weten dat het wettelijk is toegestaan. Of het in een kwestie die zo gevoelig ligt verstandig is om spreekwoordelijk de slager diens eigen vlees te laten keuren, is een een heel andere vraag. Het draagt vast niet bij aan het vertrouwen van de omwonenden, die toch al met grote zorg afwachten wat er nu wérkelijk aan geluids-, verkeers- en andere overlast gaat ontstaan in hun woon – en werkomgeving.