Of Stadsspeeltuin Van Glymes blijft is nog maar de vraag

BERGEN OP ZOOM – In een reactie op een vraag van het CDA, heeft het college laten weten dat het absoluut niet zeker is dat Stadsspeeltuin Van Glymes blijft bestaan. Wat de gemeente betreft zijn er veel meer scenario’s mogelijk op die locatie en “daarbij is niet direct sprake van heropening van een speeltuin.”

Raadslid Stefaan verheugt is niet onverdeeld gelukkig met de mededeling, laat hij ons weten. “We hebben er als fractie steeds voor gepleit dat er een laagdrempelige speeltuinvoorziening moet blijven. Dat mag een ondernemer wat ons betreft best combineren met bijvoorbeeld een pannenkoekenhuis, maar dan graag zo dat de speeltuin ook voor bezoekers met een kleine beurs toegankelijk blijft.”

Geen beloftes, mogelijk alternatief

In het antwoord van het college worden dergelijke beloftes allesbehalve gedaan. De raad wordt verteld dat er marktgericht onderzoek is gedaan naar wat er zoal mogelijk is op de betreffende locatie, gebaseerd op onder meer financiële haalbaarheid, risico’s en kansen voor het gebied. De uitwerking hiervan is nog niet geheel afgerond en pas daarna wil de gemeente in gesprek met geïnteresseerde ondernemers.

Dat hoeft dus niet te betekenen dat er een speeltuin blijft, aldus B en W. Het wordt zeker niet als eis gesteld, laat staan dat er over laagdrempelige tarieven wordt gesproken. Wel wordt bekeken of er eventueel “alternatieven mogelijk zijn binnen het verzorgingsgebied.” Waarschijnlijk valt daar op korte termijn meer over te melden. Het heeft er dus alle schijn van dat er wél een speeltuin blijft maar niet op dezelfde locatie.

Dit voorjaar nog wel open

In dezelfde mededeling aan de raad laat het college weten dat de stadsspeeltuin dit voorjaar in ieder geval nog wel open gaat. Net als afgelopen najaar zorgen werknemers van De Schelp en De Melanen dat er gewoon weer gespeeld kan worden. Ook hierover volgt binnenkort meer. De CDA-fractie blijft de ontwikkelingen in ieder geval kritisch volgen, meldt raadslid Verheugt.