Officiële opening van Parkinson Dagbehandeling bij tanteLouise

TanteLouise is gestart met een dagbehandeling speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson. Sinds juni dit jaar ontvangen we de eerste bezoekers en op donderdag 17 november is de officiële opening van deze Parkinson Dagbehandeling.

Twee dagen per week, op dinsdag en donderdag, komt een groep van maximaal acht bezoekers met de ziekte van Parkinson naar Residentie Moermont aan de Veilingdreef in Bergen op Zoom. Het bijzondere aan deze specifieke dagbehandeling is dat tanteLouise naast groepsactiviteiten een breed scala aan behandelingen biedt. Niet alleen fysiotherapie, maar ook ergotherapie, logopedie, diëtiek en er is een psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde aangesloten. De samenstelling van de behandelingen die de bezoekers krijgen hangt af van de persoonlijke behandeldoelen.

Het samenkomen in een groep met lotgenoten heeft een positief effect voor Parkinson patiënten. Zij motiveren elkaar en dat is zeer positief, want moeite om initiatief te nemen is kenmerkend voor de ziekte van Parkinson. We merken ook dat de bezoekers veel steun aan elkaar hebben. Ze herkennen bepaalde emoties bij elkaar en begrijpen elkaar daardoor beter.

De nieuw geopende dagbehandeling is bedoeld voor mensen die nog thuis kunnen wonen, maar wel méér behandeling nodig hebben dan alleen de eerstelijnszorg. Het is vooral geschikt voor Parkinson patiënten die nog specifieke vaardigheden kunnen aanleren. De behandelingen kunnen gericht zijn op herstel of op het voorkomen van verergering van klachten. Maar door middel van de behandelingen geven we mensen óók handvatten om langer thuis te kunnen blijven wonen.

In Nederland is er een toenemend aantal mensen met de ziekte van Parkinson. Dat dit aantal mensen groeit merkt tanteLouise niet alleen in de verpleeghuizen. De vraag naar deze specifieke zorg komt ook vanuit ziekenhuis, de huisartsen en de extramurale behandelaars die voor tanteLouise werken. In onze regio waren er tot voor kort nog geen voorzieningen om mensen met de ziekte van Parkinson de zorg te kunnen bieden die nodig is. Door die groeiende vraag heeft tanteLouise wij enkele jaren geleden twee Parkinson verpleegkundigen in dienst genomen én openen wij in de toekomst een Parkinson afdeling in het nieuwe verpleeghuis in Hoogerheide. We zijn trots dat we in Moermont met deze Parkinson dagbehandeling nu al specifieke behandelingen kunnen bieden aan de groeiende groep thuiswonenden met de ziekte van Parkinson.