Omgeving Plein XIII gaat op de schop

Het gebied dat verduurzaamd gaat worden reikt verder dan alleen het parkeerterrein van Plein XIII: ook de vrijkomende panden van zowel het huidige als het vorige politiebureau en de leegstaande Mazairac-garage worden bij het plan betrokken. (Tekst: Han Verbeem, beeldmateriaal: gemeente Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM – Het kantorengebied rondom Plein XIII en de directe omgeving zal, als het aan het college van B&W ligt, een  complete transformatie ondergaan. Het plein biedt nu nog een troosteloze aanblik en het ontbreekt aan groen en biodiversiteit. Dat gaat veranderen, aldus wethouder Patrick van der Velden: "Plein XIII ondergaat een transformatie naar een levendige en aantrekkelijke stadsentree waar het prettig wonen, werken en verblijven is." 

Voor het stadsbestuur wordt de omgeving Plein XIII een 'prioriteitslocatie', als proeftuin voor de verduurzaming van het stedelijk gebied. Letterlijk en figuurlijk: het college streeft naar een "klimaatadaptieve, gezonde en duurzame leefomgeving door het verminderen van hittestress en het verduurzamen van kantoorgebouwen." Op uitzondering van enkele panden, zoals het Stadskantoor, is het meeste vastgoed in het bezit van particuliere investeerders. Van der Velden sluit niet uit dat er een convenant gesloten zal worden, waarbij gemeente en pandeigenaren afspraken maken obver de verduurzaming van het vastgoed. "Daarover volgt nog een haalbaarheidsstudie", aldus de lokale bewindsman.

Diversiteit aan functies

Wat betreft de invulling van de kantorenpanden moet er 'meer diversiteit aan functies' komen. "De toe te voegen functies zijn van meerwaarde voor de stad en versterken de schakel- en entreefunctie van het gebied." Na een planologische verkenning, die de komende maanden wordt uitgevoerd, volgt het opstellen van een 'raamwerk' (uitvoeringsplan) voor de gedaantewisseling van het gebied. Daarover zal ook de gemeenteraad nog te spreken komen, zo zegt Van der Velden toe. Eén en ander zal begin volgend jaar verder vorm en inhoud krijgen.

Stadskantoor

De verbouwing van het Stadskantoor staat inmiddels ook op de agenda. Daarover zal de gemeenteraad een besluit nemen bij de vaststelling van de begroting en bij akkoordbevinding gaan de bouwvakkers begin volgend jaar aan de slag. Deze  werkzaamheden -de kosten zijn pakweg zes ton, aldus Van der Velden- zijn noodzakelijk om het gebouw up-to-date te brengen. Wethouder Annette Stinenbosch vult aan: "Zo worden de ramen geïsoleerd en wordt houtwerk vervangen." Deze opgave staat los van de opwaardering van het omliggende gebied, aldus Stinenbosch. Ze benadrukt echter dat er géén verbouwingswerkzaamheden worden uitgevoerd die achteraf overgedaan moeten worden.