Omgevingswet moet einde maken aan ‘woud van regeltjes’

Oud-staatsecretaris Co Verdaas was donderdag te gast bij de Bergse raad en sprak over de invoering van de nieuwe Omgevingswet. (Foto: Mireille Hoetelmans)

BERGEN OP ZOOM – Er gaat nogal wat veranderen met de wet- en regelgeving in de openbare ruimte. De bestemmingsplannen verdwijnen en daarvoor in de plaats komt de nieuwe Omgevingswet. Oud-staatssecretaris Co Verdaas mocht donderdag de Bergse raadsleden alvast voorbereiden op de gevolgen van de Omgevingswet. Het duurt nog anderhalf jaar maar de tijd gaat snel. De politici en ambtenaren staat een forse klus te wachten bij de invoering van de nieuwe wet. "Misschien wel een grotere opgave dan de invoering van de sociale decentralisaties."

door Mireille Hoetelmans

Verdaas is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, IPO, VNG en Unie van waterschappen aangesteld als 'bestuurlijk verkenner' voor de invoering van de Omgevingswet. In gebouw De Zeeland sprak hij de aanwezige beleidsambtenaren en RO-specialisten van de Bergse raad toe. Er komt nogal wat op hen af, zo maakte hij zijn toehoorders duidelijk. De betrokken ambtelijke diensten hebben zo’n kleine twee jaar voor de implementatie. "Aangezien de wet 26 wetten direct te maken hebben met de omgevingswet en 20 wetten raakvlakken met deze wet is de roep om een vereenvoudiging van groot belang." De transformatie zal nóg complexer zijn dan de invoering van de nieuwe Zorgwet, zo voorspelt Verdaas, "maar zal uiteindelijk leiden tot méér flexibiliteit."

Creativiteit

De bestuurlijk verkenner (met een staat van dienst van 20 jaar in de politiek op diverse terreinen) pleit voor méér creativiteit van het ambtelijk apparaat en vindt het zeker nodig dat de dialoog ánders wordt aangegaan. “Wetten en regels hebben ons veel goeds gebracht maar het systeem is gierend vast gelopen”, zegt hij. Daarbij noemt hij enkele voorbeelden uit de alledaagse praktijk, die tot bijna Kafka-achtige situaties leiden. Zoals een projectontwikkelaar die een speciale machine laat bouwen -een overgedimensoneerde vogelverschrikker- om te voorkomen dat er beschermde vogels op het bouwterrein neerstrijken. Kosten: anderhalve ton. Maar altijd nog goedkoper, én minder tijdrovend, dan het doorlopen van de ambtelijke bureaucratie. Dat kan eenvoudiger, dat moet eenvoudiger en dat wórdt ook allemaal een stuk eenvoudiger met de Omgevingswet.