Omstreden ICT-samenwerking van start

BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen op Zoom heeft samen met Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk één gezamenlijke organisatie opgezet dat de ICT (internet- en computertechnologie) voor de gezamenlijke ambtenarij gaat verzorgen als ICT West-Brabant West (kortweg: ICT WBW). In Bergen op Zoom is de vorming van ICT WBW niet zonder slag of stoot verlopen. Het zorgde in juli van dit jaar zelfs voor een politieke rel.

In Bergen op Zoom leidde deze regionale samenwerking tot een politieke crisis binnen de coalitie. Coalitiepartij D66 stemde in de beslissen raadsvergadering tegen het ICT-bedrijf omdat er geen duidelijk leveringsplan zou zijn en een begrotingsvoorstel voor 2016 ontbrak. Dat veroorzaakte commotie, aangezien D66 eerder binnen het college al steun had toegezegd en Bergen op Zoom de hekkensluiter was. Alle andere deelnemende gemeenten hadden hun fiat al gegeven.

Turbulent

Na deze turbulente aanloop is ICT WBW inmiddels van start gegaan. Er zijn veertig ambtenaren werkzaam, verdeeld over 25 locaties verspreid over het werkgebied. De hoofdvestiging is ondergebracht in het stadskantoor van de gemeente Moerdijk in Zevenbergen. ICT WBW zal technische ondersteuning bieden voor in totaal 2500 werkplekken. De voorbereiding heeft drie jaar in beslag genomen.

Rekenkamer

Recentelijk heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgewerkt naar het ICT-beleid in Bergen op Zoom. Uit het rapport blijkt dat Bergen op Zoom voldoet aan de wettelijke eisen en normen, maar daarmee is alles eigenlijk wel gezegd. Regionale samenwerking is één van de punten van aandacht en uitbreiding met de Brabantse Wal-gemeenten zou een optie zijn. Inmiddels heeft Woensdrecht echter aangegeven geen behoefte te hebben om hun ICT-uitvoering in een regionale samenwerking onder te brengen.

Regionale samenwerkingen

De gemeenteraad van Bergen op Zoom is overigens van plan om nut en noodzaak van alle regionale samenwerkingsverbanden grondig tegen het licht te houden. De commissie Regionalisering zal naar verwachting in november van dit jaar hierover een advies uitbrengen aan de raad.