Onaanvaardbare risico’s kerncentrale Doel, GBWP luidt opnieuw noodklok

BERGEN OP ZOOM – GBWP’er Evert Weys blijft zich met hand en tand verzetten tegen kerncentrale Doel. Hij wijst op een drietal Belgische professoren die waarschuwen voor onaanvaardbare risico’s.

In de Belgische krant De Standaard verscheen onlangs een artikel waarin drie professoren van de Universiteit van Leuven waarschuwen voor de onaanvaardbare risico’s van de kerncentrales in Doel en Tihange. Na uitgebreid onderzoek stellen ze vast dat de scheuren in de centrales soms wel 17 centimeter groot zijn en dat het er vooral ook heel veel zijn. Bij Doel zou het om 13.000 scheuren gaan en dat aantal loopt op. Ook de afmetingen ervan nemen toe, zou blijken uit controles. Volgens de professoren stapelen de bewijzen zich op, dat het openhouden van de kerncentrales tot onaanvaardbare risico’s leidt.

Lijdzaam toezien geen optie

Het is een bevestiging van een boodschap die Weys namens zijn partij al heel wat keren heeft verkondigd: Doel moet sluiten en wel zo snel mogelijk. Hij schrijft: “We kunnen niet meer lijdzaam blijven toezien hoe deze onveiligheid voor onze inwoners nog langer voortduurt. Zeker niet nu er in België voorzichtig al weer stemmen opgaan om, puur om economische redenen, de centrale na 2025 nog langer open te houden!”

De fractievoorzitter roept het college op om de bevindingen van de professoren te bespreken bij de veiligheidsregio. Daar moet worden aangedrongen op een gezamenlijke oproep van de West-Brabantse burgemeesters bij de minister, om alles te doen wat nodig is om te komen tot definitieve sluiting van de kerncentrale in Doel. Ook hoopt hij dat aan zowel West-Brabantse als Zeeuwse burgemeesters wordt verzocht om, op basis van dit onderzoek, te komen tot een gezamenlijke juridische procedure die sluiting desnoods afdwingt.

Foto: Chris van Klinken