Ondertekening convenant multifunctioneel centrum Gageldonk-West

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM – De Lievevrouweparochie, Lowys Porquinstichting, Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom hebben gisteren een convenant ondertekend om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor een multifunctioneel centrum in de voormalig Heilig Hart van Jezus kerk aan het Piusplein in Gageldonk-West.

Het plan is om het voormalige kerkgebouw te renoveren en te combineren met nieuwbouw. Dit maakt het mogelijk om basisschool De Grebbe te verhuizen naar het Piusplein met daarbij een peuter- en voor- en naschoolse opvang. Daarnaast worden er ruimten gecreëerd voor activiteiten voor- en door de wijk. Op deze manier krijgt de voormalig Heilig Hart kerk een centrale functie in Gageldonk-West. De partijen besluiten voor de zomer van 2017 of het plan doorgaat of niet.

Foto: Facebookpagina gemeente Bergen op Zoom