Onderwijsprimeur voor Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM – Het basisonderwijs in Nederland moet op de schop. In 2020 horen ‘vakken’ als Wetenschap en Techniek deel uit te maken van wat kinderen leren. Ze moeten er op z’n minst kennis mee hebben gemaakt, om te kunnen beoordelen of ze talenten in die richting hebben. Bergen op Zoom is koploper op die ontwikkeling, met een uniek concept.

Het idee ontstond enige jaren geleden, op een bijeenkomst waarbij de drie O’s (onderwijs, overheid en ondernemers) elkaar troffen om na te denken over samenwerken. Daar bleek in eerste instantie vooral hoe het niet moest en wat er heen en weer niet werkte. Klassieke rondleidingen zonder voorbereiding of vervolg voegen bijvoorbeeld niets toe. Onderwijzers moesten zelf ook meer zicht krijgen op de behoefte van bedrijfsleven en werkgevers, om leerlingen op een goede toekomst voor te bereiden. En het imago van met name de Techniek moest verbeteren. Het bleef niet bij naar elkaar kijken en wijzen. Er ontstond een plan, een samenwerking.

Onder de noemer ‘Talent op de Brabantse Wal’ werd woensdagmiddag een nieuw initiatief gepresenteerd. In het Fablab, waar jonge mensen kennis kunnen maken met nieuwe technieken als 3D- en laserprinten. Meteen een mooi praktijkvoorbeeld.

Actief deel van de thema's in de les

In een notendop: Een vijftal Bergse basisscholen is een samenwerkingsverband aangegaan met een flink aantal Bergse bedrijven. Het gaat om de Borghoek, Noordster, Marco Polo, Toermalijn en De Kreek. Het project is opgezet samen met TechniekTalent.nu en een aantal Bergse ondernemers die de waarde ervan inzien. Voortaan zijn Techniek en Wetenschap actief onderdeel van themagerichte lessen, die in een bepaalde periode bepaalde onderwerpen behandelen. Zo kan bij een thema als ‘transport’ een vak als aardrijkskunde deel uitmaken van de lessen maar ook de techniek achter logistiek. Het moet meer tot de verbeelding gaan spreken en meer aansluiten bij het ontdekken van waar kinderen goed in zijn, gevoel bij hebben.

Veel interesse

Het kan nog steeds zo zijn dat klassen of groepjes op bezoek gaan bij een bedrijf. Sterker nog, dat gaat juist geregeld gebeuren. Maar dan als onderdeel van een aantal lessen en een thema dat daar mee te maken heeft. Of de ondernemer komt naar de klas en brengt wat mee. Die afstemming, tussen de scholen en bedrijven verloopt voortaan centraal. Via een speciale website waarop de mogelijkheden te vinden zijn.

Uniek in Nederland, aldus de initiatiefnemers en er is al volop interesse voor vanuit andere gemeentes. Wethouder Yvonne Kammeijer is er blij mee en trots op: “Scholieren krijgen op een speelse wijze te zien wat bijvoorbeeld techniek allemaal biedt. Dat stimuleren we graag als gemeente.” Deze scholen zijn dus klaar voor 2020. Nu de rest van Nederland nog…

Foto: Pixabay/planiball