Onderzoek: Hoe leeftijdsvriendelijk is Bergen op Zoom?

BERGEN OP ZOOM – In opdracht van de gemeente zijn twee studenten van Avans Hogeschool begonnen aan een onderzoek. Bedoeling is om uit te vinden in hoeverre Bergen op Zoom een 'Age-friendly City' is. Dat is een concept van de Wereldgezondheidsorganisatie.

"Bergen op Zoom wil graag een stad zijn waar alle leeftijden prettig kunnen leven." Met die zin opent de inleiding  van een online onderzoek dat de Avans studenten hebben opgezet. De gemeente wil 'leeftijdsvriendelijk' worden volgens de maatstaven van het 'Age-friendly City' concept en dan moet er op een achttal deelgebieden een zeker niveau worden bereikt. Die zogeheten domeinen zijn publieke ruimten en gebouwen, (openbaar) vervoer, wonen, maatschappelijke participatie, sociale inclusie (erbij horen), burgerparticipatie/tewerkstelling, communicatie en leeftijdsvriendelijke welzijns- en gezondheidsdiensten.

Input gezocht

Het gestartte onderzoek van de studenten richt zich op twee domeinen: publieke ruimten en gebouwen en leeftijdsvriendelijk vervoer. Om aan de juiste input te komen is het voor het onderzoek van belang dat ook inwoners uit de doelgroep laten weten hoe zij de huidige situatie ervaren en wat ze graag anders zien. Daarom worden 65- plussers opgeroepen de online enquête in te vullen.

De link naar het onderzoek vind je hier.

Afbeelding: Facebookpagina gemeente Bergen op Zoom