Onderzoek naar ‘pleisterplaats’ namens gemeente

BERGEN OP ZOOM – Nu het City Service Punt dat in de Fortuinstraat zou komen van de baan is, op z'n minst voorlopig, wil de gemeente blijkbaar opnieuw helder krijgen in hoeverre er behoefte is aan openbare voorzieningen in de stad. Een studente van Avans Hogeschool Breda moet het in kaart brengen met een nieuw onderzoek, althans voor een deel.

Het CSP zou niet alleen een bewaakte fietsenstalling geworden zijn, was het voornemen. Er waren tevens andere voorzieningen gepland, zoals openbare toiletten. Tevens werd gedacht aan zitjes om even bij te komen en een ruimte om een baby te kunnen verschonen. Die laatste doelgroep: jonge ouders, valt buiten het maandagmiddag aangekondigde nieuwe onderzoek. Dat richt zich volgens de Facebookpagina van de gemeente op 55-plussers.

Behoefte in beeld brengen

De door Avans-studente Danique van Kaam opgestelde enquête moet inzichtelijk maken in hoeverre er behoefte is aan zaken als zitjes, openbare toiletten en plekken waar zorg verleend kan worden, eventueel zelfs gekoppeld aan extra voorzieningen als eten en drinken en oplaadmogelijkheden voor scootmobielen. Wie tot de doelgroep behoort en zich geroepen voelt kan de online vragenlijst hier vinden en invullen (link). Het onderzoek beperkt zich overigens niet alleen tot het centrum. Wie voor andere wijken en locaties vergelijkbaren wensen heeft kan dat eveneens aangeven.

Foto (uitsnede): Mike Wilson on Unsplash