Onderzoek S&L Zorg: meeste omwonenden vinden zorgwijk prima

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – De organisatie achter Lambertijenhof heeft een onderzoek verricht naar hoe omwonenden zo’n zogeheten zorgwijk ervaren. De meeste mensen hebben er geen enkel probleem mee, er zijn zelfs fans.

Er wonen ongeveer 100 mensen met een verstandelijke beperking in ‘hun’ Lambertijnenhof. Het idee erachter is om zo zelfstandig mogelijk te zijn maar met alle hulp die nodig is om dat mogelijk te maken. In Roosendaal heeft S&L zorg een vergelijkbare zorgwijk, het Sterrebos. Aan 1500 omwonenden van beide wijken is in een onderzoek gevraagd hoe zij dit ervaren. Dat is bewust anoniem gedaan, om een zo eerlijk mogelijke uitslag te krijgen.

Positief

De meeste mensen hebben er totaal geen moeite mee. Bij het kiezen van een volgende woning zou 84 procent een zorgwijk in de buurt geen enkel probleem vinden. Maar liefst 12 procent gaf aan het zelfs een pluspunt te vinden. Slechts 4 procent zou liever in een buurt zonder zorgwijk wonen.

Het onderzoek informeerde tevens naar mogelijke overlast. Ook dat viel mee, 88 procent van de ondervraagden gaf aan geen of weinig overlast van de zorgwijk te hebben. Wellicht komen die positieve cijfers mede door het feit dat S&L Zorg buurtbewoners actief betrekt bij allerlei activiteiten.