Onderzoeker en oud-raadspoliticus George Muskens overleden

Onderzoeker en publicist dr. George Muskens is zaterdag 17 november overleden. (Foto: PvdA)

HALSTEREN – Auteur, onderzoeker en voormalig politicus dr. George Muskens uit Halsteren is afgelopen zaterdag na een ziekbed overleden. Hij was actief in het maatschappelijk leven, onder meer voor serviceclub Lions in Bergen op Zoom. Voor de PvdA in Bergen op Zoom was hij enige tijd raadslid en burgerlid. Als onderzoeker genoot hij internationale bekendheid door zijn research naar en publicaties over onder meer onderwijsbeleid en risicoleerlingen in het onderwijs.

In 2017 is hij genomineerd als Taalheld Noord-Brabant, een prijs van de stiching Lezen en Schrijven. Hij werd beschouwd als een belangrijke bruggenbouwer tussen vrijwilligers, serviceclubs, taalambassadeurs en professionals die zich inzetten voor de strijd tegen de laaggeletterdheid en de verbetering van de basisvaardigheden van de grote aantallen mensen die dat nodig hebben.

PvdA Bergen op Zoom

Voor de PvdA in Bergen op Zoom was hij lange tijd actief, als mede-samensteller van diverse verkiezingsprogramma's en als bestuurder en politicus. In 2009 werd hij afdelingsvoorzitter en later dat jaar gemeenteraadslid voor de PvdA. Na de verkiezingen van 2010 keerde hij in de fractie terug als duo-raadslid (burgerlid) in de raadscommissie Mens&Maatschappij. In 2013 nam hij om gezondheidsreden afscheid van de gemeenteraadspolitiek.

Onderwijsbeleid

George Muskens gold in vakkringen als een onbetwiste autoriteit op het vlak van onderwijsbeleid. Hij leidde in de jaren tachtig het geruchtmakende onderzoek naar de taakbelasting van leraren in het voortgezet onderwijs. Tussen 2007 en 2009 gaf hij leiding aan een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie naar de aanpak van risicoleerlingen in tien verschillende landen. In 2013 verscheen van zijn hand het boek 'Aan boord en bij de les, risicoleerlingen in het onderwijs', dat hij schreef met co-auteur en bedrijfskundige Dorothee Peeters.