Onduidelijkheid over vlaggetjes Binnenschelde: wél of niet zwemmen?

Wat betreft zwemwaterkwaliteit geldt volgens het gemeentelijk informatiebord code oranje, terwijl de provincie een uitgesproken negatief zwemadvies geeft. (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Zwemmen in de Binnenschelde: is het wel of niet verantwoord? Tot voor kort wapperden er speciale blauwalg-waarschuwingsvlaggetjes aan de uitkijkpost bij het strand. Maar de vaantjes zijn nu verleden tijd: het blauwalg-risico wordt voortaan aangeduid op de borden bij het badstrand. De waterkwaliteit is bovendien te volgen via de speciale informatiesite – zo laat gemeentewoordvoerder Peter van der Graaf weten. Toch is de informatie niet éénduidig. De strandborden geven momenteel met code oranje alleen een waarschuwing aan (verhoogde kans op blauwalg) terwijl de landelijke website een onverbiddelijk negatief zwemadvies voor de Binnenschelde afgeeft.

Op verschillende plaatsen langs het strand van de Binnenschelde staan de informatieborden over de waterkwaliteit. "Let bij op de vlag de uitkijktoren op het badstrand", zo staat er vermeld. Maar de vlaggetjes zijn nergens te zien. Dat levert verwarring op, bevestigt Van der Graaf. Maar, zo zegt hij, op de strandborden zelf is wél de waterkwaliteit af te lezen. Met een stip achter de respectievelijk groene, oranje en  roodgekleurde symbolen zou duidelijk moeten worden hoe het met blauwalg is gesteld en of er gezwommen kan worden. Verder verwijst de woordvoerder naar de landelijke informatiesite www.zwemwater.nl

Negatief zwemadvies

Deze site geeft voor de Binnenschelde een onverbiddelijk negatief zwemadvies. "Zwemmen wordt ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit", aldus de begeleidende tekst. "Grote kans op maag- en darmklachten." En, zo blijkt, de afgelopen vier jaar wordt de waterkwaliteit van de Binnenschelde al gekwalificeerd als 'slecht'. Dat gaat een stuk verder dan alleen een kans op blauwalg, zoals het gemeentelijk strandbord vermeldt. Blauwalg is overigens géén alg, maar een bacteriekolonie die in blauwachtige vlekken op het water drijft. Het leidt tot irritaties aan huid en ogen, en veroorzaakt misselijkheid.

Omgevingsdienst

Vanwaar de verschillen in kwaliteitsaanduiding? De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant, die namens de provincie optreedt als 'waakhond' voor de zwemwaterkwaliteit in Brabant, is verantwoordelijk voor het doorgeven van de gegevens aan de (landelijke) informatiesite. Volgens woordvoerdster Suze van den Boom wordt bij het begin van elk zwemseizoen per zwemplas -dus ook voor de Binnenschelde- een seizoensadvies samengesteld op basis van meerjarige gemiddelden. Daarbij wordt naar de totale waterkwaliteit gekeken; niet alleen wat betreft de aanwezigheid van blauwalg maar ook overige risicofactoren. Dit totaaladvies is wat de Omgevingsdienst betreft leidend. Het advies is ook aangegeven op lichtblauw gekleurde panelen die aan het strand te vinden zijn.

Actualiseringen

Dit in tegenstelling tot de blauwalg-informatieborden; deze blijken niet door de Omgevingsdienst maar door de gemeente geplaatst te zijn. Het blijkt een zoekplaatje wie de gegevens nu precies bijhoudt op de gemeentelijke strandborden. Ook op het stadskantoor moet men dat 'intern nog nazoeken'. Mogelijk is de blauwalginfo op de borden gebaseerd op tussentijdse actualiseringen op basis van tweewekelijkse metingen door waterschap Brabantse Delta, zo vermoedt een gemeentelijke woordvoerder. Hoe dan ook, welke code er ook wordt afgegeven: het blijven te allen tijde adviezen, zo benadrukt ook Suze van den Boom. Van een zwemverbód is vooralsnog geen sprake. "De strandbezoekers hebben een eigen verantwoordelijkheid en het zwemmen in de Binnenschelde is altijd op eigen risico."