Online bewonersplatform moet marktplaats worden voor burgerinitiatieven

BERGEN OP ZOOM – Omdat Jopie van der Vorst in 'haar' straat onlangs een initiatief lanceerde dat perfect aansluit bij het vandaag gepresenteerde platform Doe Mee, vroeg wethouder Yvonne Kammeijer haar bij de presentatie te zijn. Samen lieten zij de eerste pagina's van dit nieuwe platform zien.

Jopie is onlangs in de Zandstraat, waar ze zelf ook woont, huis aan huis haar buren en mede-straatbewoners gaan bezoeken. Ze gaf er een zelf opgestelde brief af waarin ze voorstelt om elkaar wat vaker te helpen waar mogelijk, met een boodschap, een tuintje onderhouden of bijvoorbeeld koken voor elkaar. Ze kreeg er ontzettend veel positieve reacties op en is het plan nu verder aan het uitwerken, mét een aantal buren samen die haar daar weer graag bij helpen.

Goed voorbeeld

Precies dit soort initiatieven ondersteunt de gemeente graag, aldus wethouder Kammeijer. Het is puur toeval dat dit samenviel met het feit dat er werd gewerkt aan een platform om vraag en aanbod met elkaar te kunnen matchen, maar precies het voorbeeld wat de gemeente voor ogen heeft, zoals ook in Noordgeest een aantal buurtbewoners tuintjes is gaan bijhouden bij mensen die het zelf niet kunnen. De wethouder vertelt: "Na gesprekken met inwoners en onderzoeken en enquêtes via het Burgerpanel bleek er behoefte te zijn aan een punt waar mensen terecht kunnen als ze iets willen doen of juist hulp zoeken. Dat is er nu, met het Doe Mee bewonersplatform."

Iedereen kan meedoen

DoeMeeBergenopZoom.nl is vanaf nu te bezoeken en staat open voor vragen en initiatieven van iedereen. Niet alleen inwoners kunnen er terecht, ook bedrijven die maatschappelijke verantwoord ondernemen van belang vinden en het verenigingsleven zijn welkom om er hun plannen te presenteren. Die worden per e-mail geïnventariseerd en als ze passen binnen de doelstellingen zo snel mogelijk online gezet. "Het kan ook voorkomen natuurlijk dat we over een plan eerst een gesprek willen hebben als gemeente, wellicht kunnen we zelfs ondersteuning bieden", vertelt Kammeijer. Ze is blij en trots dat het platform er nu is: "Je ziet wel aan het initiatief van Jopie dat mensen graag iets willen betekenen en dat anderen daar graag gebruik van maken. Wij brengen ze met Doe Mee met alle plezier bij elkaar."