Ook CDA meldt zich vanwege zieke kastanjes

BERGEN OP ZOOM – De omgewaaide paardenkastanjes aan de Rijtuigweg-Zuid houden niet alleen de gemoederen van de bewoners daar bezig. Ook lokale politici maken een punt van de situatie. Na de PvdA meldt tevens CDA’er Erik Verbogt zich met een dringende oproep.

Verbogt wijst op het feit dat zijn partij al in december 2015 aandacht vroeg voor de gevaarlijke situatie aan de Rijtuigweg. Hij weet vanwege zijn agrarische achtergrond het nodige over de bomen en vertelt: “Paardenkastanjes zijn jaren geleden flink aangetast door de Kastanjebloedingsziekte, maar naast deze ziekte worden de bomen ook aangetast door de Kastanjemineermot. Deze mot zorgt ervoor dat de bladeren zwaar aangetast worden.” Dat levert die gele bladeren op zo vroeg in het najaar, legt hij uit en daardoor zijn de bomen verzwakt dus ook kwetsbaarder bij een storm.

Ondanks esthetische waarde nu ingrijpen

De laatste jaren vielen aan de Rijtuigweg eerder bomen, of er kwamen flinke takken naar beneden. De situatie wordt steeds urgenter, stelt Verbogt. Hij schrijft: “Het CDA realiseert zich dat de Rijtuigweg een unieke weg is in Bergen op Zoom en erkent de enorme sierwaarde van de Paardenkastanjes van deze weg. Maar na een aantal ongelukken moeten we nu echt actie ondernemen!” Zijn fractie wil van het college weten of de mening wordt gedeeld dat het zo niet langer kan. Daarnaast roept hij op een plan van aanpak wel eerst te bespreken met de werkgroep boombeheerplan.

Foto's: CDA Bergen op Zoom