Ook Lepelstraat, Kladde en Klutsdorp kunnen onbezorgd het net op

Op de foto (vlnr), staand: Freek Tielemans, Theo Rademakers, Stan Kind. Zittend: Bert Vos en Ton Gabriëls. (Tekst en foto's: Han Verbeem)

LEPELSTRAAT / DE HEEN – Gejuich en klinkende champagneglazen in zaal De Stelle, maandagmiddag in De Heen. Het team van Glasvezel Buitenaf maakte bekend welke West-Brabantse dorpskernen binnenkort worden aangesloten op het glasvezelnet. De getallen passeren de revue. "Zesendertig procent voor Lepelstraat", zegt directeur Michiel Admiraal van het glasvezelbedrijf. En daarmee zijn de kernen Lepelstraat, Kladde en Klutsdorp binnenkort verzekerd van snel internet. 

De afgelopen weken heeft er een intensieve wervingscampagne plaatsgevonden om de inwoners van de dorpskernen te overtuigen contract voor een een kabelabonnement af te sluiten. Want minimaal 35% van de huisadressen moet een aansluiting hebben, wil het rendabel zijn om een woonkern op het net aan te sluiten. Vanuit Lepelstraat en omgeving hebben Ton Gabriëls, Freek Tieleman, Bert Vos, Stan Kind en Theo Rademakers zich daar behoorlijk voor ingespannen, onder meer bij de informatiebijeenkomsten in zaal De Vossenjacht en in de Lepelstraatse voetbalkantine.

Glas heffen op de goede uitslag

Van de 688 huisadressen hebben er 235 een abonnement afgesloten: één procent boven het minumum. Deze middag sluit de inschrijvingstermijn en dat is voor de toehoorders in De Stelle het reden om het glas te heffen. Nooit meer tobben met trage internetverbindingen… voor veel inwoners een opluchting en voor menig bedrijf een bittere noodzaak. Want in deze tijd is snel internet een abolute voorwaarde om te kunnen ondernemen. Oók in de dorpen. In het naburige DInteloord liggen de kaarten helaas anders: daar heeft slechts 16 procent voor glasvezel gekozen. De campagne, inclusief een speciale info-popup store, heeft hier niet mogen baten. Om te voorkomen dat Dinteloord de boot dreigt te missen, heeft Glasvezel Buitenaf de deadline verschoven naar 27 mei om ook hier de 35 proceent-drempel te kunnen bereiken.