Ook PvdA en Lijst Linssen stellen vragen over Halsterseweg Noord

BERGEN OP ZOOM – Gisterenavond laat al verzond de VVD een brief aan het college over de plotse wending en vertraging in het voorgenomen herinrichten van de Halsterseweg Noord. Daar sluiten Lijst Linssen en de PvdA zich nu bij aan, in een gezamenlijke brief.

Joey van Aken, fractievoorzitter van de PvdA, en Lijst Linssen raadslid Meino Dam spreken eveneens hun verbazing uit over de gang van zaken, zoals de avond ervoor Joost Pals dat al deed namens de VVD. De plotse mededeling van het college, in eerste instantie gedaan aan Dorpsraad Halsteren en de Fietsersbond, valt niet bepaald in goede aarde. De voorgenomen plannen tot herinrichting van de Halsterseweg Noord worden vooruit geschoven. Er is een tekort van 1,3 miljoen, kregen beide organisaties te horen.

Ontevreden

Het is al langer een zorgelijk dossier, melden Dam en Van Aken in hun gezamenlijk schrijven aan B en W. Veel omwonenden waren en zijn ontevreden met de voorgenomen plannen en nog steeds vinden veel mensen dat hun inbreng amper is meegenomen. Nu ineens blijkt dat de herinrichting ten minste maanden maar mogelijk jaren vooruit wordt geschoven, is de verbazing groot. Niet alleen omdat de gemeente zelf op heel veel fronten toegeeft dat de weg en de voorzieningen (zoals het riool) hoog nodig aan onderhoud of vervanging toe zijn, óók omdat de raad in december 2018 akkoord ging met een plan waarin ruim 1,1 miljoen was opgenomen voor de herinrichting. De vraag rijst of er toen compleet verkeerd gerekend is.

Er valt nog veel uit te leggen

Beide fracties willen graag zo snel mogelijk weten waar het donderdag genoemde bedrag van 1,3 miljoen vandaan komt en of dit inderdaad bovenop de in december geaccordeerde 1,1 miljoen komt. Als het tekort er werkelijk is, valt er nog wel het één en ander toe te lichten. Tevens willen Lijst Linssen en de PvdA meer duidelijkheid over de vertraging die werd aangehaald door de wethouder. Het bevreemdt Van Aken en Dam behoorlijk dat dit ineens uit de lucht is komen vallen en de raad hier niets van wist. Het college heeft heel wat uit te leggen, wat beide raadsleden en hun fracties betreft.